******* ยินดีต้อนรับเข้าสู่ ศูนย์ปฎิบัติการน้ำอัจฉริยะ*******

หน้าแรก    / เกี่ยวกับหน่วยงาน / ศูนย์อุทกวิทยา / การพยากรณ์น้ำ / สำนักงานชลประทาน ๑๓ / กรมอุตุนิยมวิทยา / ติดต่อเรา

แผนที่แม่กลองใหญ่

สถานการณ์น้ำเขื่อนศรีนครินทร์ และเขื่อนวชิราลงกรณ

ผังแสดงการเดินทางของลุ่มน้ำแม่กลอง

รายงานสถานการณ์น้ำประจำสัปดาห์

อ่างเก็บน้ำทั่วประเทศ

ตารางสรุปอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่

สภาพน้ำลุ่มน้ำแม่กลอง

ระดับน้ำทะเล

แผนที่แสดงสถานการณ์น้ำฝนสถานสำคัญ

บันทึกข้อมูลอ่างขนาดกลาง/ขนาดใหญ่

สภาพอากาศ

สภาพน้ำฝน

สภาพน้ำท่า

สถานการณ์น้ำรายวัน

ระบบโทรมาตรลุ่มน้ำแม่กลอง

ติดตามสถานการณ์น้ำลุ่มน้ำท่าจีน<CCTV>

ระบบโทรมาตรเพื่อการพยากรณ์น้ำ

และเตือนภัย 25 ลุ่มน้ำ

การจัดสรรน้ำลุ่มน้ำแม่กลอง

แผนการจัดสรรน้ำรายสัปดาห์

แผนการระบายน้ำอ่างเก็บน้ำ

 

 

 


วันจันทร์ ที่ 22 กรกฎาคม 2562


วันจันทร์ ที่ 8 กรกฎาคม 2562


วันจันทร์ ที่ื 24 มิถุนายน 2562


วันจันทร์ ที่ 10 มิถุนายน 2562


วันจันทร์ที่ 27 พฤษภาคม 2562


วันจันทร์ที่ 13 พฤษภาคม 2562