***เชิญชวนร่วมใช้โทรศัพท์ผ่านเครือข่าย VPN (VoIP) ติดต่อเลขหมายภายในหน่วยงานกรมชลประทาน เพื่อประหยัดค่าใช้จ่าย ***

นายวรพนธ์ กัณฑบุตร
หัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการสูบน้ำ
เมนูหลัก

เว็บไซค์ ภายใน สชป.13


 
 


ภารกิจของฝ่ายปฏิบัติการสูบน้ำ
ฝ่ายปฏิบัติการสูบน้ำ ส่วนเครื่องจักรกล ได้ดำเนินการซ่อมแซมและติดตั้งระบบเครื่องสูบน้ำบ่อบาดาลให้กับโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากำแพงแสน จังหวัดนครปฐม ความลึกของท่อประมาณ 24 เมตร ติดตั้งแล้วเสร็จ และงานซ่อมแซมเครื่องสูบน้ำที่อยู่ในความรับผิดชอบของส่วนเครื่องจักรกล
 

 

 

รายงานเครื่องสูบน้ำ

รายละเอียดเครื่องสูบน้ำของส่วนเครื่องจักรกล

รายงานสถานะการณ์เครื่องสูบน้ำประจำสัปดาห์
 
 


กิจกรรม
 

ภาพการปฏิบัติการของฝ่ายปฏิบัติการสูบน้ำกำลังซ่อมบำรุง เมื่อครั้งนำเครื่อสูบน้ำช่วยเหลือประชาชน ในสภาวะมหาตภัยน้ำท่วมครั้งใหญ ทำให้เครื่องสูบน้ำ ส่่วนเครื่องจักกล สำนักชลประทานที่ 13 ได้รับความเสียหาย
  
ฝ่ายปฏิบัติการสูบน้ำ ส่วนเครื่องจักรกล สำนักชลประทานที่ 13 ต. ม่วงชุม อ. ท่าม่วง จ. กาญจนบุรี 71110
โทรศัพท์ 0 - 3461 - 2868 VoIP 4131 - 3
โทรสาร 0 - 3461 - 2869 VoIP 4131 - 3 ต่อ 250 Email : thamaratcha04@hotmail.co.th