หน้าแรก   /    ผังเว็บไซต์    /    ติดต่อเรา **ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์สำนักชลประทานที่13 **  
             
     
   
  นายเสริมชัย เซียวศิริถาวร
  หมายเลขโทรศัพท์::0 3461 1070
  มือถือ::
  E mail::
 
     
             
 
   
  นายไพศาล พงศ์นรภัทร
  หมายเลขโทรศัพท์::0 3461 1939
  มือถือ::08 4874 6081
  E mail:: pp2500@gamil.com
 
 
   
  นายสุพัฒน์ ศรีไพรวรรณ
  หมายเลขโทรศัพท์::0 3456 4386
  มือถือ:: 08 5600 4999
  E mail:: kanburi@mail.rid.go.th
  supat_@hotmail.com
 
     
  นายวรพจน์ เพชรนรชาติ
  หมายเลขโทรศัพท์::0 3555 3019
  มือถือ::08 194207643
  E mail:: songpn@mail.rid.go.th
   const12rid@gmail.com
 
             
 
   
  นายสุภรัตน์ โกสุมาภินันท์
  หมายเลขโทรศัพท์::0 3461 3482
  มือถือ:: 08 1615 2901
  E mail:: ex13@mail.rid.go.th
  mao_en34@hotmail.com
 
     
  นายสุชาติ กาญจนวิลัย
  หมายเลขโทรศัพท์::0 3232 5798
  มือถือ::08 1457 3868
  E mail::ratburi13@hotmail.com
  PEEPEAK@hotmail.com
 
   
  นายวิเชียร  เจริญศรี
  หมายเลขโทรศัพท์::0 3220 1118
  มือถือ::08 4847 6237
  E mail:: kornchum@mail.rid.go.th
 

            wich9915jrs@hotmail.com

 
             
 
   
  นายไพรัตน์  ทับประเสริฐ
  หมายเลขโทรศัพท์::0 3461 1939
  มือถือ::08 1936 8902 , 08 4874 6228
  E mail:: om13@mail.rid.go.th
  phirat39@yahoo.com
 
   
  นายสมชาย เตียวเจริญกิจ
  หมายเลขโทรศัพท์::0 3426 1556
  มือถือ:: 08 183308988
  E mail:: nakorn@mail.rid.go.th
 
 
   
  นายพงศกร อุตตนางกูร
  หมายเลขโทรศัพท์::0 3461 2871
  มือถือ:: 08 1822 1268
  E mail:: maeklong@mail.rid.go.th
  jim-135@windowslive.com
 
             
 
   
  นายแหลมทอง พงศ์สุทธิยากร
  หมายเลขโทรศัพท์::0 3461 3482
  มือถือ::09 8585 4098
  E mail:: ex13@mail.rid.go.th
  laem7520@yahoo.com
 
   
  นายสุรพงศ์ เจริญการยนต์
  หมายเลขโทรศัพท์::0 3475 6646
  มือถือ:: 08 1833 8988
  E mail:: bigsu44@hotmail.com
 
 
   
  นายนเรศวร์  วัฒนวงศ์
  หมายเลขโทรศัพท์::0 3271 1079
  มือถือ:: 08 1338 4855
  E mail:: ratburir@mail.rid.go.th
   nares2502@gmail.com
 
             
 
   
  นายนคร พริ้งเพริด
  หมายเลขโทรศัพท์::0 3461 2169
  มือถือ:: 08 1009 3432
  E mail:: me13@mail.rid.go.th
            nakron.pri@hotmail.com
 
   
  นายพิทักษ์ ยุวานนท์
  หมายเลขโทรศัพท์::0 3460 2071
  มือถือ::08 1461 0383, 08 1880 1593
  E mail:: tahmakar@mail.rid.go.th
  Pitakyu@gmail.com
 
   
  นายศีลวัตร  สิงห์มณี
  หมายเลขโทรศัพท์::0 3223 3313
  มือถือ::
  E mail:: ratburil@mail.rid.go.th
  sinlavat39@hotmail.com
 
             
 
   
  นางอรทัย ธรรมศิริ
  หมายเลขโทรศัพท์::0 3461 2524
  มือถือ:: 08 1838 3187
  E mail:: rid13@mail.rid.go.th
   orathai_rid13@hotmail.com
 
   
  นายภราดา มีอำพล
  หมายเลขโทรศัพท์::0 3461 1915
  มือถือ::08 1880 1367
  E mail::  pranomt@mail.rid.go.th
  mr.parada@gmail.com
 
   
  นายไพลิน นุชถาวร
  หมายเลขโทรศัพท์::0 3225 4525
  มือถือ::08 1822 01268
  E mail:: damneon@mail.rid.go.th
  damneon@mail.rid.go.th
 
             
 
   
  นายพงษ์ศักดิ์ ฤทธิสมิต
  หมายเลขโทรศัพท์::0 3461 2877
  มือถือ::08 4874 6243 , 08 1944 2881
  E mail:: const_213@hotmail.com
  phongsak.rid40@gmail.com
 
   
  นายมนัส สุดพวง
  หมายเลขโทรศัพท์::0 3456 1902
  มือถือ::08 4874 6239 , 08 1823 2490
  E mail:: nakornpp@mail.rid.go.th
  manus_2503@yahoo.com
 
   
  นายคณิต  ชินวงศ์
  หมายเลขโทรศัพท์::0 3438 3031-2
  มือถือ::08 1864 5739 , 08 4874 6218
  E mail:: banglain@mail.rid.go.th
  chinawongse@gmail.com
 
             
     
     
  นายศักดิ์ชัย ด่านบุญเรือน
  หมายเลขโทรศัพท์::0 3429 1316
  มือถือ:: 09 3787 8919
  E mail:: sakchai.dr@hotmail.com,
  sakchai.34@hotmail.com
     
             

 

หากพบปัญหาหรือมีข้อเสนอแนะ ติชม เกี่ยวกับเว็บไซต์โปรดติดต่อ ศูนย์สารสนเทศ สำนักชลประทานที่ 13
96 หมู่ 1 ตำบลม่วงชุม อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี 71110 โทร.0 3461 3486  email : webom132@hotmail.com