หน้าแรก   /    ผังเว็บไซต์    /    ติดต่อเรา    /           Update 01/03/2017           English vertion / **ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์สำนักชลประทานที่13 **  


จุลสารสำนักงานชลประทานที่ 13
 

>> ระเบียบวาระการประชุมครั้งที่ 9/2560
>> รายงานการประชุมสำนักครั่งที่ 8/2560
>> ระเบียบวาระการประชุมครั้งที่ 8/2560
>> รายงานการประชุมสำนักครั่งที่ 7/2560
>> เอกสารประกอบการประชุมเพื่อดำเนินการด้านการจัดการความรู้ วันที่ 21 เม.ย. 60
>> รายงานการประชุมสำนักครั้งที่ 2-3/2560 17 เม.ย. 2560
>> ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่คราวรายเดือน 1 พ.ย. 2559
>> สรุปบทเรียนผลการดำเนินงานตามคำรับรองฯและเงินทุนหมุนเวียนฯ พ.ศ.2559
>> โครงการแปลชื่อหน่วยงานในสังกัดกรมชลประทาน ปี 2559
>> คู่มือการจัดเก็บเอกสาร

>> แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการความรู้ สำนักงานชลประทานที่ 13
>> แต่งตั้งทีมงานบริหารต่อเนื่องสำนักงานชลประทานที่ 13


 

 
การบริหารจัดการน้ำชลประทานในนาข้าวอย่างมีประสิทธิภาพ
สถานการณ์น้ำเพิ่มเติม

รายการ "สุขแบบไทย ใจพอเพียง "การบริหารน้ำในฤดูแล้ง ลุ่มน้ำแม่กลอง"

นนายเสริมชัย เซียวศิริถาวร ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 13 พร้อมคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมเนื่องในวันมาฆบูชา.....อ่านต่อ Click!

   
ทีมงานจัดการความรู้ ได้กำหนดประชุม พื่อดำเนินการจัดการความรู้ ของสำนักงานชลประทานที่ 13 ครั้งที่ 1/2560 ณ ห้องประชุมสำนักงานชลประทานที่ 13  .....อ่านต่อ Click!
   
นางอรทัย ธรรมศิริ หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป ได้นำคณะเจ้าหน้าที่ ร่วมกิจกรรมตรวจสุขภาพประจำปี (Happy body) ให้แก่บุคลากรของสำนัก
เพื่อเป็นการเสริมสุขภาพและสร้างความผาสุกแก่บุคลากร
.....อ่านต่อ Click!
>>>ติดตามกิจกรรมต่างๆได้ทาง facebook สำนักงานชลประทานที่13<<<
 
ปฏิทินกิจกรรม/ประชุม
สำนักงานชลประทานที่ 13
สิงหาคม
2560
อ.
จ.
อ.
พ.
พฤ.
ศ.
ส.
   
   
สายด่วนกรมชลประทาน
 ระเบียบที่เกี่ยวข้อง
  ระเบียบการถ่ายโอนภารกิจฯ พ.ศ.2555
  ระเบียบยานพาหนะ พ.ศ.2547
 คำสั่ง/ประกาศ/หนังสือเวียน
  ส่วนฝึกอบรม
Google

Web
Rid

หากพบปัญหาหรือมีข้อเสนอแนะ ติชม เกี่ยวกับเว็บไซต์โปรดติดต่อ ศูนย์สารสนเทศ สำนักชลประทานที่ 13
96 หมู่ 1 ตำบลม่วงชุม อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี 71110 โทร.0 3461 3486  email : webom132@hotmail.com

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม เริ่มนับ เมษายน 2555

โบว์แสดงความอาลัย