หน้าแรก   /    ผังเว็บไซต์    /    ติดต่อเรา **ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์สำนักชลประทานที่13 **  
 

ดู สถานที่ในสังกัดสำนักชลประทานที่13 ในแผนที่ขนาดใหญ่กว่า
     
  สำนักชลประทานที่ 13   
  96 ม.1 ต.ม่วงชุม อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี 71110  
  โทร. 0 3461 1070  
  fax 0 3462 6716   
  VPN 4131 ,4132  
  ส่วนจัดสรรน้ำและบำรุงรักษา  
  โทร. 0 3461 1939   
  fax 0 3461 2527  
  ส่วนวิศวกรรมบริหาร  
  โทร. 0 3461 3539   
  fax 0 3461 1797  
  ส่วนปฏิบัติการ  
  โทร. 0 3461 3482  
  fax 0 3461 3540  
  ส่วนเครื่องกล  
  โทร. 0 3461 2169  
  fax 0 3461 2869  
  ฝ่ายบริหารทั่วไป  
  โทร. 0 3461 2524  
  โครงการชลประทานกาญจนบุรี  
  7 ม.12 ต.ปากแพรก อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 71100   
  โทร. 0 34 564 386   
  fax.0 34 564 387   
  VPN 5711,5712  
  โครงการชลประทานราชบุรี  
  77 ม.3 ต.หลุมดิน อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000  
  โทร. 0 3232 5798  
  fax 0 3232 5797   
  VPN 5701,5702  
  โครงการชประทานนครปฐม  
  149 ม.16 ต.ทัพหลวง อ.เมือง จ.นครปฐม 73000  
  โทร. 0 3426 1556, 0 3429 0872  
  fax 0 3426 2257, 0 3426 2296, 0 3426 2297   
  VPN 5731,5732  
  โครงการชลประทานสมุทรสงคราม  
  61 ม.9 ต.ลาดใหญ่ อ.เมือง จ. สมุทรสงคราม 75000  
  โทร. 0 3475 6646  
  fax 0 3475 6676   
  VPN 5751 ,5752  
  โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่ามะกา  
  ม.1 ต.ม่วงชุม อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี 71110  
  โทร. 0 3460 2071  
  fax 0 3460 2071  
  โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพนมทวน  
  96 ต.ม่วงชุม อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี 71110  
  โทร.0 3461 1915  
  fax 0 3461 1992  
  โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครปฐม  
  2/1 ม.4 ต.ตะคร้ำเอน อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี 71130  
  โทร. 0 3456 1902  
  fax 0 3456 2049  
  โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากำแพงแสน  
  54 ม.2 ต.สนามแย้ อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี 71190  
  โทร. 0 3469 1097 8  
  โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาสองพี่น้อง  
  233 ม.16 ต.บ่อสุพรรณ อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี 72190  
  โทร. 0 3555 3019   
  fax.0 3555 3019  
  โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครชุม  
  2/1 ม.3 ต.สวนกล้วย อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี 70110  
  โทร. 0 320 1118, 0 3220 1264   
  fax 0 3221 1173, 0 3222 2931  
  โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเขื่อนแม่กลอง  
  96 ต.ม่วงชุม อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี 71110  
  โทร. 0 3461 2871  
  fax.0 3461 2870  
  โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาราชบุรีฝั่งขวา  
  179 ม.7 ต.อ่างทอง อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000  
  โทร. 032 227620  
  fax.032 352585  
  โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาราชบุรีฝั่งซ้าย  
  ม.8 ต.คลองตาคต อ.โพธาราม จ.ราชบุรี 70120  
  โทร. 0 3223 3313  
  fax 0 3235 6977   
  โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาดำเนินสะดวก  
  155 ม.8 ต.ดำเนินสะดวก อ.ดำเนินสะดวก จ.ราชบุรี 70130  
  โทร. 0 3225 525   
  fax 0 3225 3031  
  โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางเลน  
  205 ม.14 ต.สระพัฒนา อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73180   
  โทร. 0 3438 3031  
  fax. 0 3438 3032  
     

 

หากพบปัญหาหรือมีข้อเสนอแนะ ติชม เกี่ยวกับเว็บไซต์โปรดติดต่อ ศูนย์สารสนเทศ สำนักชลประทานที่ 13
96 หมู่ 1 ตำบลม่วงชุม อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี 71110 โทร.0 3461 3486  email : webom132@hotmail.com