ข่าวสถานการณ์น้ำชลประทาน

ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำกรมชลประทาน   กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

โทร.สายด่วน 1460 / E- mail : wmsc.1460@gmail.com / http://water.rid.go.th/wmsc

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

มาตรการจัดการน้ำลุ่มน้ำเจ้าพระยา หากน้ำธรรมชาติเพิ่มขึ้น ต้องลดการใช้น้ำจากเขื่อน

                ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ กรมชลประทาน รายงานสถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ทั้งประเทศ ล่าสุด(30 ส.ค. 56) มีปริมาณน้ำรวมกัน จำนวน 40,265 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือคิดเป็นร้อยละ 57 ของความจุอ่างฯขนาดใหญ่รวมกันทั้งหมด สามารถรองรับน้ำในช่วงฤดูฝนนี้ได้อีกกว่า 29,000 ล้านลูกบาศก์เมตร ทั้งนี้ กรมชลประทาน ยังคงเน้นการบริหารจัดการน้ำในอ่างเก็บน้ำต่างๆ ให้สอดคล้องกับสภาวะฝนที่ตกลงมา ควบคู่ไปกับการเก็บกักน้ำให้ได้มากที่สุด เพื่อสำรองน้ำไว้ใช้ในฤดูแล้งหน้าที่จะถึงอีกไม่กี่เดือนข้างหน้านี้

                 สถานการณ์น้ำในแม่น้ำเจ้าพระยา(30 ส.ค.) ที่สถานี C.2 อ.เมือง จ.นครสวรรค์ มีปริมาณน้ำไหลผ่าน 503  ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ระดับน้ำต่ำกว่าตลิ่งประมาณ 6.50  เมตร  และที่สถานี C.13 เขื่อนเจ้าพระยา มีปริมาณน้ำไหลผ่าน 188  ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที  สถานการณ์น้ำในลุ่มน้ำเจ้าพระยา ยังอยู่ในภาวะปกติ 

                สำหรับมาตรการบริหารจัดการน้ำลุ่มน้ำเจ้าพระยาในระยะตลอดสัปดาห์นี้ไปจนถึงสัปดาห์หน้า เนื่องจากที่ผ่านมาปริมาณฝนที่ตกในพื้นที่ตอนบนยังอยู่ในเกณฑ์ค่อนข้างน้อย และตกยังไม่ต่อเนื่อง โดยเฉพาะบริเวณเหนือเขื่อน ทำให้มีปริมาณน้ำไหลลงเขื่อนน้อยตามไปด้วย ดังนั้น เพื่อให้การบริหารจัดการน้ำเกิดประสิทธิภาพสูงสุดและไม่ส่งผลกระทบที่ก่อให้เกิดความเสียหาย รวมทั้งไม่เป็นข้อจำกัดในการระบายน้ำจากเขื่อนที่อาจจะส่งผลกระทบต่อภาพรวม ซึ่งในช่วงเดือนกันยายน – ตุลาคม 2556 นี้ คาดว่าจะมีปริมาณน้ำน้ำท่าตามธรรมชาติจากพื้นที่ตอนบน เพียงพอต่อการใช้น้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาตอนล่าง จึงจำเป็นที่จะต้องลดการใช้น้ำจากเขื่อน ประกอบกับในปีนี้ปริมาณน้ำต้นทุนน้อย เพื่อเป็นการหลีกเลี่ยงวิกฤติการขาดแคลนน้ำที่อาจจะเกิดขึ้นได้ในอนาคต การใช้น้ำจากเขื่อนภูมิพลและเขื่อนสิริกิติ์ ต้องมีการใช้น้ำให้น้อยที่สุดเท่าที่จะทำได้

                อนึ่ง ประชาชนทั่วไปสามารถติดตามสถานการณ์น้ำได้อย่างต่อเนื่อง ทาง  www.facebook.com/Wmsc.Irri   และ http://wmsc.rid.go.th/   หรือ โทร.สายด่วน กรมชลประทาน 1460

 

*****************************************

 

                       30  สิงหาคม  2556