ข่าวสถานการณ์น้ำชลประทาน

ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำกรมชลประทาน   กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

โทร.สายด่วน 1460 / E- mail : wmsc.1460@gmail.com / http://water.rid.go.th/wmsc

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ฝนตกหนักเมืองน่าน เฝ้าระวังแม่น้ำน่าน อาจจะล้นตลิ่งได้ในคืนนี้

                ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ กรมชลประทาน รายงานสถานการณ์น้ำในเขตจังหวัดน่านว่า ตามที่ได้เกิดฝนตกหนักในเขตจังหวัดน่านตั้งแต่วานนี้(28 ก.ค. 56) วัดปริมาณฝนสูงสุดได้ในพื้นที่ต่างๆ ดังนี้ อ.ทุ่งช้าง 143 มิลลิเมตร อ.เชียงกลาง 173 มิลลิเมตร อ.สองแคว 199 มิลลิเมตร และอ.ปัว 100 มิลลิเมตร นั้น

                สถานการณ์ข้างต้น ส่งผลให้ระดับน้ำในแม่น้ำน่านเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะบริเวณสถานี N.1 อ.เมืองน่าน วัดระดับน้ำเมื่อเวลา 12.00 น.วันนี้(29 ก.ค.) ได้ 4.07 เมตร ต่ำกว่าตลิ่ง 2.93 เมตร แนวโน้มระดับยังคงเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ คาดการณ์ว่า ระดับน้ำในแม่น้ำที่สถานี N.1 อ.เมืองน่าน จะมีระดับน้ำสูงสุดในช่วงเวลาประมาณตั้งแต่เที่ยงคืนของคืนนี้ ไปจนถึงเวลาประมาณ 03.00 น. ลักษณะดังกล่าวนี้จะส่งผลให้เกิดน้ำเอ่อล้นตลิ่งเข้าท่วมที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำน่านในเขตเทศบาลเมืองน่านบางแห่ง  จึงขอให้ประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ริมแม่น้ำ ติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดด้วย

 

***************************************

                                                                                                                                                                           29  กรกฎาคม  2556