ข่าวสถานการณ์น้ำชลประทาน

ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำกรมชลประทาน   กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

โทร.สายด่วน 1460 / E- mail : wmsc.1460@gmail.com / http://water.rid.go.th/wmsc

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

สถานการณ์น้ำท่วมเมืองจันทบุรี : คาดระดับน้ำในเมืองจันท์จะลดต่ำกว่าตลิ่งหลังเที่ยงคืนนี้เป็นต้นไป

                ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ กรมชลประทาน รายงานสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่จังหวัดจันทบุรี เนื่องจากฝนที่ตกหนักต่อเนื่องกันตั้งแต่วันที่ 22 ก.ค. 56 และวัดปริมาณฝนสูงสุดที่ อ.เมืองจันทบุรีได้ 394.90 มิลลิเมตร เมื่อวันที่ 23 ก.ค. 56 ส่งผลให้ระดับน้ำและปริมาณน้ำในลุ่มน้ำจันทบุรีเพิ่มสูงขึ้น ประกอบกับเกิดภาวะน้ำทะเลหนุนสูง จึงทำให้เกิดภาวะน้ำท่วมขังในเขตเทศบาลเมืองจันทบุรี นั้น 

                สถานการณ์ล่าสุด(25 ก.ค. 56) ระดับน้ำในแม่น้ำจันทบุรีตอนบน ที่สถานี Z.13 บ้านปึก อ.มะขาม เมื่อเวลา 10.00 น. วัดได้ 3.92 เมตร ต่ำกว่าตลิ่ง 2 เมตร มีปริมาณน้ำไหลผ่าน 151 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที สถานการณ์น้ำทางตอนบนของแม่น้ำจันทบุรีมีแนวโน้มลดลง

                ส่วนแม่น้ำจันทบุรีตอนล่าง ที่สถานี Z.57 บริเวณสะพานวัดจันทนาราม อ.เมืองจันทุบรี เมื่อเวลา 10.00 น.เช่นกัน วัดระดับน้ำได้ 3.70 เมตร ระดับน้ำยังสูงกว่าตลิ่งประมาณ 30 เซนติเมตร มีปริมาณน้ำไหลผ่านประมาณ 550 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที อย่างไรก็ตาม การระบายน้ำออกจากพื้นที่น้ำท่วมเมืองจันทบุรี เป็นไปได้ช้า เนื่องจากได้รับอิทธิพลของน้ำทะเลหนุนสูง หากไม่มีฝนตกหนักลงมาเพิ่มเติม คาดว่าระดับน้ำในแม่น้ำจันทบุรีจะมีระดับต่ำกว่าตลิ่ง ในเวลาประมาณหลังเที่ยงคืนของคืนนี้(26 ก.ค. 56) เป็นต้นไป

 

***************************************

                                                                                                                                                                           25  กรกฎาคม  2556