ข่าวสถานการณ์น้ำชลประทาน

ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำกรมชลประทาน   กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

โทร.สายด่วน 1460 / E- mail : wmsc.1460@gmail.com / http://water.rid.go.th/wmsc

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

สถานการณ์น้ำ : น้ำในเขื่อนใหญ่หลายแห่งยังอยู่ในเกณฑ์น้อย เตือนใช้น้ำอย่างประหยัด

ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ กรมชลประทาน รายงานสถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ทั้งประเทศ ล่าสุด(25 มิ.ย. 56) มีปริมาณน้ำรวมกัน จำนวน 32,409 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือคิดเป็นร้อยละ 46 ของความจุอ่างฯขนาดใหญ่รวมกันทั้งหมด สามารถรองรับน้ำในช่วงฤดูฝนนี้ได้อีกกว่า 37,700 ล้านลูกบาศก์เมตร  

                ทั้งนี้ กรมอุตุนิยมวิทยาได้รายงานว่า หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังเคลื่อนตัวอยู่บริเวณประเทศเวียดนามตอนบน ทำให้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตอนบนและภาคเหนือมีฝนกระจายในระยะนี้ สำหรับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามัน ประเทศไทย และอ่าวไทยมีกำลังอ่อนลง ซึ่งจะส่งผลให้ภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคใต้มีฝนลดลง

                สถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ ในพื้นที่ภาคเหนือ ยังสามารถรองรับน้ำในช่วงฤดูฝนนี้ได้อีกกว่า 16,800 ล้านลูกบาศก์เมตร อาทิ เขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล จ.เชียงใหม่ มีปริมาณน้ำ 56 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือคิดเป็นร้อยละ 21 ของความจุอ่างฯ สามารถรองรับน้ำได้อีกกว่า 200 ล้านลูกบาศก์เมตร เขื่อนกิ่วลม จ.ลำปาง มีปริมาณน้ำ 65 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือคิดเป็นร้อยละ 61 ของความจุอ่างฯ สามารถรองรับน้ำได้อีกกว่า 41 ล้านลูกบาศก์เมตร เขื่อนภูมิพล จ.ตาก มีปริมาณน้ำ 4,290 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือคิดเป็นร้อยละ 32 ของความจุอ่างฯ สามารถรองรับน้ำได้อีกกว่า 9,000ล้านลูกบาศก์เมตร เขื่อนสิริกิติ์ จ.อุตรดิตถ์ มีปริมาณน้ำ 3,186 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือคิดเป็นร้อยละ 34 ของความจุอ่างฯสามารถรองรับน้ำได้อีกกว่า 6,000 ล้านลูกบาศก์เมตร และเขื่อนแควน้อยบำรุงแดน จ.พิษณุโลก มีปริมาณน้ำ 177 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือคิดเป็นร้อยละ 19 ของความจุอ่างฯ สามารถรองรับน้ำได้อีกกว่า 700 ล้านลูกบาศก์เมตร

                สำหรับพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ต่างๆ ยังสามารถรองรับน้ำในช่วงฤดูฝนนี้ได้อีกกว่า 5,800 ล้านลูกบาศก์เมตร อาทิ เขื่อนห้วยหลวง จ.อุดรธานี มีปริมาณน้ำ 26 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือคิดเป็นร้อยละ 19 ของความจุอ่างฯ สามารถรองรับน้ำได้อีกกว่า 100 ล้านลูกบาศก์เมตร เขื่อนน้ำอูน จ.สกลนคร มีปริมาณน้ำ 180 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือคิดเป็นร้อยละ 35 ของความจุอ่างฯ สามารถรองรับน้ำได้อีกกว่า 300 ล้านลูกบาศก์เมตร เขื่อนลำปาว จ.กาฬสินธุ์ มีปริมาณน้ำ 275 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือคิดเป็นร้อยละ 14 ของความจุอ่างฯ สามารถรองรับน้ำได้อีกกว่า 1,700 ล้านลูกบาศก์เมตร เขื่อนลำตะคอง จ.นครราชสีมา มีปริมาณน้ำ 79 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือคิดเป็นร้อยละ 25 ของความจุอ่างฯ สามารถรองรับน้ำได้อีกกว่า 230 ล้านลูกบาศก์เมตร และเขื่อนอื่นๆ ยังรับน้ำได้รวมกันอีกกว่า 5,000 ล้านลูกบาศก์เมตร

                 อนึ่ง ในช่วงต้นเดือนจนถึงกลางเดือนมิถุนายน 56 มีฝนตกหนักในหลายพื้นที่ บริเวณจ.พิจิตร นครสวรรค์ และอุทัยธานี ทำให้ปริมาณน้ำท่าตามธรรมชาติเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง กรมชลประทานได้ประสานกับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ลดการใช้น้ำจากเขื่อนภูมิพลและเขื่อนสิริติ์ รวมทั้งเขื่อนแควน้อยฯ และเขื่อนป่าสักฯด้วย โดยจะหันไปใช้น้ำท่าจากธรรมชาติเป็นหลัก เพื่อสำรองปริมาณน้ำไว้สำหรับใช้ในภาวะฝนทิ้งช่วง ในช่วงประมาณเดือนกรกฎาคมที่จะถึงนี้ จึงขอให้เกษตรกรและผู้ใช้น้ำ ใช้น้ำอย่างประหยัดด้วย

 

************************************

                                                                                                                                                                            25  มิถุนายน  2556