ข่าวสถานการณ์น้ำชลประทาน

ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำกรมชลประทาน   กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

โทร.สายด่วน 1460 / E- mail : wmsc.1460@gmail.com / http://water.rid.go.th/wmsc

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ระดับน้ำในคลองต่างๆ ในเขต จ.สตูลสูงขึ้นต่อเนื่อง เตือนให้เฝ้าระวังอย่างใกล้ชิด

                ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์ กรมชลประทาน เปิดเผยว่า ฝนที่ตกหนักในพื้นที่จังหวัดสตูล ส่งผลให้ระดับน้ำในแม่น้ำสายต่างๆ มีระดับน้ำสูงขึ้น เตือนประชาชนให้เฝ้าระวังสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิด

                ตามที่ได้เกิดฝนตกหนักในพื้นที่จังหวัดสตูล วัดปริมาณฝนสูงสุดได้ดังนี้ ฝายดุสน อ.ควรโดน 126.50 มิลลิเมตร อบต.ทุ่งนุ้ย อ.ควนโดน 158.60 มิลลิเมตร ฝายท่าแพร อ.ควนโดน 150 มิลลิมเตร ทำให้ระดับน้ำในแม่น้ำสายต่างๆ  เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องจนถึงระดับเตือนภัยแล้ว ดังนี้ ลุ่มน้ำคลองดุสน ในพื้นที่อ.เมืองสตูล และอ.ควนโดน ระดับน้ำสูงขึ้นถึงระดับเตือนภัย และยังคงมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นอีก ส่วนที่ลุ่มน้ำคลองท่าแพ ในพื้นที่อ.ควนโดน ฝนที่หนักลงมาทำให้ระดับน้ำสูงขึ้นถึงระดับเตือนภัย และมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเช่นกัน

                ในพื้นที่ลุ่มน้ำคลองละงู ในเขตอ.ละงู ระดับน้ำสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง เกิดน้ำล้นตลิ่งเข้าท่วมพื้นที่ลุ่มต่ำริม 2 ฝั่งคลองบริเวณ ซอยต้นไทรในช่วงเช้าถึงเที่ยงของวันนี้ และหากยังมีฝนตกหนักในบริเวณต้นน้ำ จะทำให้ระดับน้ำเอ่อเข้าท่วมพื้นที่ชุมชนในเขตเทศบาลตำบลกำแพงได้ จึงขอให้ประชาชนในพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดด้วย

                ทั้งนี้ โครงการชลประทานสตูล ได้ประสานแจ้งไปยังจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการเฝ้าระวังและแจ้งข้อมูลสถานการณ์น้ำ สำหรับแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่ให้เฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิด และเตรียมพร้อมรับมือกับสถานกาณณ์น้ำท่วมที่อาจจะเกิดขึ้นได้

 

****************************

                12  มิถุนายน  2556