ข่าวสถานการณ์น้ำกรมชลประทาน

ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำกรมชลประทาน   กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

โทร.สายด่วน 1460 / E- mail : wmsc.1460@gmail.com / http://water.rid.go.th/wm        

******************************************************************************

กรมชลประทาน ชี้แจงกรณีข่าวปลาตายในอ่างเก็บน้ำบางพระ จ.ชลบุรี

ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำกรมชลประทาน เปิดเผยว่า ตามที่ได้มีการนำเสนอข่าวผ่านสื่อมวลชนว่า มีปลาขนาดเล็กลอยตายริมอ่างเก็บน้ำบางพระ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี จำนวนมาก นั้น

กรมชลประทาน โดยโครงการชลประทานชลบุรี ได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงในเรื่องดังกล่าวแล้ว ขอเรียนชี้แจงข้อเท็จจริงดังนี้ จากการตรวจสอบพบว่าปลาที่ตายในอ่างเก็บน้ำบางพระ ไม่ได้มีปริมาณมากตามที่เป็นข่าว สาเหตุมาจากในระยะนี้มีประชาชนในพื้นที่ได้มาจับปลาเพื่อนำไปบริโภค และจำหน่าย ประกอบกับในระยะนี้ในอ่างเก็บน้ำบางพระ มีปลาแขยงจำนวนมาก เครื่องมือจับปลาจึงเป็นตาข่ายขนาดตาเล็กๆ ทำให้ในขณะที่มีการจับปลา จะมีปลาชนิดอื่นๆ ที่มีขนาดเล็กติดตาข่ายขึ้นมาด้วย ซึ่งปลาเหล่านี้ไม่สามารถนำไปจำหน่ายได้ ผู้ที่จับปลาจึงได้ปลดปลาเหล่านี้ทิ้งลงอ่างเก็บน้ำ ทำให้ปลาบางส่วนตายและถูกกระแสลมพัดเข้าชายฝั่งริมอ่างเก็บน้ำ จนเป็นที่มาของข่าวดังกล่าวข้างต้น

อย่างไรก็ตาม จากการติดตามคุณภาพน้ำในอ่างเก็บน้ำบางพระ พบว่าคุณภาพน้ำยังอยู่ในเกณฑ์ปกติ ไม่มีการเน่าเสียหรือสารเคมีเจือปนแต่อย่างใด จึงแจ้งมาเพื่อให้เกิดความเข้าใจโดยทั่วกัน

 

*************************************

22  กุมภาพันธ์  2556