ข่าวสถานการณ์น้ำชลประทาน

ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำกรมชลประทาน   กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

โทร.สายด่วน 1460 / E- mail : wmsc.1460@gmail.com / http://water.rid.go.th/wmsc

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

นราธิวาส ระดับน้ำในแม่น้ำโก-ลก และคลองตันหยงมัส ยังคงเอ่อล้นตลิ่ง

ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ กรมชลประทาน รายงานสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส ฝนที่ตกหนักอย่างต่อเนื่องกันหลายวัน ส่งผลให้ระดับน้ำในลุ่มน้ำโก-ลก และคลองตันหยงมัส สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง มีน้ำเอ่อล้นตลิ่งเข้าท่วมพื้นที่ลุ่มต่ำแล้วหลายแห่ง

สถานการณ์ล่าสุด(4 ม.ค.) ในลุ่มน้ำโก-ลก ระดับน้ำที่สถานี X119A บริเวณสะพานลันตู อ.สุไหงโก-ลก สูงกว่าตลิ่ง 7 เซนติเมตร แนวโน้มระดับน้ำยังคงเพิ่มขึ้น และยังคงมีน้ำเอ่อล้นตลิ่งเข้าท่วมพื้นที่ลุ่มต่ำในเขตเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก สูงประมาณ 20 – 25 เซนติเมตร หากไม่มีฝนตกหนักลงมาเพิ่มเติม คาดว่าจะเข้าสู่ภาวะปกติภายใน 1 สัปดาห์นี้

สำหรับในพื้นที่ลุ่มน้ำบางนรา สถานการณ์น้ำในคลองตันหยงมัส ซึ่งเป็นลำน้ำสาขาของแม่น้ำบางนรา สถานการณ์ล่าสุด(4 ม.ค.) ระดับน้ำที่สถานี X73 สูงกว่าตลิ่งประมาณ 66 เซนติเมตร แนวโน้มระดับน้ำยังคงเพิ่มขึ้น และยังมีน้ำเอ่อล้นตลิ่งเข้าท่วมพื้นที่ลุ่มต่ำในเขต อ.ระแงะ อ.เจาะไอร้อง และอ.เมืองนราธิวาส ระดับน้ำสูงประมาณ 30 – 40 เซนติเมตร หากไม่มีฝนตกหนักลงมาเพิ่มเติม คาดว่าสถานการณ์จะเข้าสู่ภาวะปกติภายใน 2 – 3 วันนี้

                กรมชลประทาน โดยโครงการชลประทานนราธิวาส  ได้แจ้งไปยังจังหวัดนราธิวาส เพื่อให้แจ้งเตือนไปยังประชาชนที่อยู่บริเวณริมแม่น้ำโก-ลก และริมคลองตันหยงมัส  ให้เฝ้าระวังติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดไปก่อนหน้านี้แล้ว พร้อมทั้ง ได้ติดตั้งเครื่องสูบน้ำ เพื่อเร่งระบายน้ำที่ท่วมขังในพื้นที่ต่างๆ  จำนวน 14 เครื่อง และยังได้สำรองเครื่องสูบน้ำเคลื่อนที่ไว้อีกจำนวน 35 เครื่อง ที่พร้อมจะสนับสนุนช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยน้ำท่วมได้อย่างทันท่วงที

 

*********************************

 

4  มกราคม  2556