ข่าวสถานการณ์น้ำชลประทาน

ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำกรมชลประทาน   กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

โทร.สายด่วน 1460 / E- mail : wmsc.1460@gmail.com / http://water.rid.go.th/wmsc

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

เตือนระดับน้ำในคลองตันหยงมัส จ.นราธิวาส สูงขึ้น อาจล้นตลิ่งค่ำวันนี้

ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ กรมชลประทาน รายงานสถานการณ์น้ำในคลองตันหยงมัส จ.นราธิวาส ฝนที่ตกหนักอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ระดับน้ำในคลองตันหยงมัส สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง เตือนประชาชนในพื้นที่ให้เฝ้าระวังและเตรียมรับมือสถานการณ์น้ำล้นตลิ่งที่อาจจะเกิดขึ้นได้ในช่วงค่ำของวันนี้(3 ม.ค. 56)

ตามที่ได้เกิดฝนตกหนักในพื้นที่ลุ่มน้ำบางนรา จ.นราธิวาส ในช่วงวันที่ 31 ธ.ค. 55 – 2 ม.ค. 56 วัดปริมาณฝนสะสม  3 วัน ตามสถานีต่างๆ ได้ดังนี้ อ.จะแนะ 138.80 มิลลิเมตร อ.เจาะไอร้อง 221 มิลลิเมตร อ.ระแงะ 89 มิลลิเมตร   อ.ยี่งอ 189.70 มิลลิเมตร  และอ.เมืองนราธิวาส  248.90 มิลลิเมตร ส่งผลให้ระดับน้ำในคลองตันหยงมัส ซึ่งเป็นลำน้ำสาขาของแม่น้ำบางนรา เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ล่าสุดเมื่อเวลา 15.00 น. ของวันนี้(3 ม.ค.) ระดับน้ำในคลองตันหยงมัส ที่สถานี X73 วัดได้ +15.56 เมตร(รทก.) ต่ำกว่าตลิ่ง 20 เซนติเมตร  แนวโน้มระดับน้ำยังคงเพิ่มขึ้นประมาณชั่วโมงละ 10 – 11 เซนติเมตร

                ดังนั้น เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมและเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำล้นตลิ่ง ทางโครงการชลประทานนราธิวาส  ได้แจ้งไปยังจังหวัดนราธิวาส เพื่อให้แจ้งเตือนไปยังประชาชนที่อยู่บริเวณริมคลองตันหยงมัส  บริเวณบ้านตันหยงมัส บ้านไท บ้านแกแม ต.ตันหยงมัส อ.ระแงะ , บ้านมะนังกาหยี ต.มะนังตายอ ต.ลำภู ต.บางปอ อ.เมืองนราธิวาส และบ้านทุ่งคา บ้านโต๊ะแม บ้านปูตะ ต.ละหาร อ.ยี่งอ ให้เฝ้าระวังติดตามสถานกาณ์น้ำอย่างใกล้ชิด พร้อมทั้งขอให้เตรียมการรับมือกับสถานการณ์น้ำที่เพิ่มสูงขึ้น และจะล้นตลิ่งได้ในช่วงค่ำของวันนี้(3 ม.ค. 55)

 

*********************************

 

เวลา 17.40 น.

3  มกราคม  2556