ข่าวสถานการณ์น้ำกรมชลประทาน

ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำกรมชลประทาน   กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

โทร.สายด่วน 1460 / E- mail : wmsc.1460@gmail.com / http://water.rid.go.th/wm        

******************************************************************************

กรมชลฯเพิ่มการระบายน้ำลงสู่คลองสำโรง ช่วยเหลือกระชังปลา อ.บางพลี สมุทรปราการ

 

                เกิดน้ำเน่าเสียในคลองสำโรงบริเวณหมู่ที่ 9 ต.บางปลา อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ ส่งผลกระทบต่อการเลี้ยงปลาในกระชังของเกษตรกรในพื้นที่ จำนวน 50 ราย สาเหตุคาดว่าน่าจะมาจากการปล่อยน้ำเสียของโรงงานอุตสาหกรรมในพื้นที่ลงสู่คลองสำโรง

                จากสถานการณ์ดังกล่าว กรมชลประทาน โดยโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชลหารพิจิตร จึงได้ร่วมกับเจ้าหน้าที่ของเทศบาลตำบลบางพลี หารือและวางแนวทางในการบรรเทาความเดือดร้อนและช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ ซึ่งในเบื้องต้นทางโครงการฯชลหารพิจิตร ได้เพิ่มการระบายน้ำผ่านประตูระบายน้ำบางพลี ตั้งแต่วันที่ 29 ธ.ค. 2555 ที่ผ่านมา เพื่อให้น้ำที่เน่าเสียในคลองสำโรงมีการเคลื่อนตัวและไหลลงสู่อ่าวไทยตามลำดับ พร้อมทั้งได้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด คาดว่าสถานการณ์จะเข้าสู่ภาวะปกติในเร็ววันนี้

 

****************************************

 

3  มกราคม  2556