ข่าวสถานการณ์น้ำชลประทาน

ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำกรมชลประทาน   กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

โทร.สายด่วน 1460 / E- mail : wmsc.1460@gmail.com / http://water.rid.go.th/wmsc

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

แม่น้ำโก-ลก จ.นราธิวาส  ระดับน้ำสูงขึ้นต่อเนื่อง  เตือนประชาชนในพื้นที่ให้เตรียมรับมือ

ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ กรมชลประทาน รายงานสถานการณ์น้ำในแม่น้ำโก-ลก จ.นราธิวาส ฝนที่ตกหนักอย่างต่อเนื่อง ส่งผลระดับน้ำในแม่น้ำโก-ลก มีระดับน้ำสูงขึ้น เตือนประชาชนในพื้นที่ให้เฝ้าระวังและเตรียมรับมือสถานการณ์น้ำล้นตลิ่งที่อาจจะเกิดขึ้นได้

ตามที่ได้เกิดฝนตกหนักในพื้นที่ลุ่มน้ำโก-ลก จ.นราธิวาส ในช่วงวันที่ 16 – 18 ธ.ค. 55 ที่ผ่านมา วัดปริมาณฝนสะสม 3 วัน ตามสถานีต่างๆ ได้ดังนี้ อ.แว้ง 129 มิลลิเมตร อ.สุไหงโก-ลก 132.90 มิลลิเมตร อ.ตากใบ 149.80 มิลลิเมตร และอ.สุไหงปาดี 119 มิลลิเมตร ส่งผลให้ระดับน้ำในแม่น้ำโก-ลก สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ล่าสุดเมื่อเวลา 15.00 น. ของวันนี้(19 ธ.ค.) ระดับน้ำในแม่น้ำโก-ลก ที่บ้านบูเก๊ะตา วัดได้ +21.072 เมตร(รทก.) ต่ำกว่าตลิ่ง 3.108 เมตร และที่สะพานลันตู อ.สุไหงโก-ลก(สถานี X 119A) ระดับน้ำวัดได้ +7.057 เมตร(รทก.) ต่ำกว่าตลิ่ง 1.143 เมตร(ระดับตลิ่งในเขตเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก อยู่ที่ 8.20 เมตร(รทก.)) แนวโน้มระดับน้ำยังคงเพิ่มขึ้นประมาณชั่วโมงละ 5 – 7 เซนติเมตร

                ดังนั้น เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมและเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำล้นตลิ่ง ทางโครงการชลประทานนราธิวาส ได้แจ้งไปยังจังหวัดนราธิวาส เพื่อให้แจ้งเตือนไปยังประชาชนที่อยู่บริเวณริมแม่น้ำโก-ลก ในเขต อ.แว้ง ได้แก่ ต.โล๊ะจูด    ต.กายูคละ ต.ฆอเลาะ ,อ.สุไหงโก-ลก ได้แก่ บริเวณตลาดบ้านมูโน๊ะ ต.มูโน๊ะ และอ.ตากใบ ให้เฝ้าระวังติดตามสถานกาณ์น้ำอย่างใกล้ชิด พร้อมทั้งขอให้เตรียมการรับมือกับสถานการณ์น้ำที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องด้วย

 

*********************************

 

เวลา 17.25 น.

19  ธันวาคม  2555