ข่าวสถานการณ์น้ำกรมชลประทาน

ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำกรมชลประทาน   กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

โทร.สายด่วน 1460 / E- mail : wmsc.1460@gmail.com / http://water.rid.go.th/wm        

******************************************************************************

สถานการณ์น้ำฤดูแล้ง : ฤดูแล้งปีนี้ภาคตะวันออกน้ำต้นทุนดี จัดสรรได้เพียงพอไม่ขาดแคลน

ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำกรมชลประทาน รายงานสถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ทั้งประเทศ  ล่าสุด(29 พ.ย.  55) มีปริมาณน้ำรวมกัน จำนวน 50,802 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือคิดเป็นร้อยละ 72 ของความจุอ่างฯ ขนาดใหญ่รวมกันทั้งหมด มีปริมาณน้ำที่ใช้การได้ จำนวน 27,303 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือคิดเป็นร้อยละ 39 ของความจุอ่างฯขนาดใหญ่รวมกันทั้งหมด

                ทั้งนี้ ในพื้นที่ภาคเหนือ สถานการณ์น้ำในเขื่อนใหญ่ มีดังนี้ เขื่อนภูมิพล จ.ตาก มีปริมาณน้ำ 8,452 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือคิดเป็นร้อยละ 63 ของความจุอ่างฯ ปริมาณน้ำที่ใช้การได้ 4,652 ล้านลูกบาศก์เมตร เขื่อนสิริกิติ์ จ.อุตรดิตถ์ มีปริมาณน้ำ 6,341 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือคิดเป็นร้อยละ 67 ของความจุอ่างฯ ปริมาณน้ำที่ใช้การได้ 3,491 ล้านลูกบาศก์เมตร เขื่อนแม่กวงอุดมธารา  จ.เชียงใหม่ มีปริมาณน้ำ 113 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือคิดเป็นร้อยละ 43 ของความจุอ่างฯ ปริมาณน้ำที่ใช้การได้ 99 ล้านลูกบาศก์เมตร เขื่อนกิ่วลม จ.ลำปาง มีปริมาณน้ำ 82 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือคิดเป็นร้อยละ 77 ของความจุอ่างฯ ปริมาณน้ำที่ใช้การได้ 78 ล้านลูกบาศก์เมตร และเขื่อนแควน้อยบำรุงแดน จ.พิษณุโลก มีปริมาณน้ำ 714 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือคิดเป็นร้อยละ 76 ของความจุอ่างฯ ปริมาณน้ำที่ใช้การได้ 671 ล้านลูกบาศก์เมตร

ส่วนในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่ เขื่อนห้วยหลวง จ.อุดรธานี มีปริมาณน้ำ 39 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือคิดเป็นร้อยละ 29 ของความจุอ่างฯ ปริมาณน้ำที่ใช้การได้ 32 ล้านลูกบาศก์เมตร เขื่อนลำปาว  จ.กาฬสินธุ์ มีปริมาณน้ำ 333 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือคิดเป็นร้อยละ 17 ของความจุอ่างฯ ปริมาณน้ำที่ใช้การได้ 233 ล้านลูกบาศก์เมตร เขื่อนลำตะคอง จ.นครราชสีมา มีปริมาณน้ำ 150 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือคิดเป็นร้อยละ 48 ของความจุอ่างฯ ปริมาณน้ำที่ใช้การได้ 123 ล้านลูกบาศก์เมตร เขื่อนมูลบน จ.นครราชสีมา มีปริมาณน้ำ 50 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือคิดเป็นร้อยล 35 ของความจุอ่างฯ ปริมาณน้ำที่ใช้การได้ 43 ล้านลูกบาศก์เมตร เขื่อนลำนางรอง  .บุรีรัมย์ มีปริมาณน้ำ 85 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือคิดเป็นร้อยละ 70 ของความจุอ่างฯ ปริมาณน้ำที่ใช้การได้ 82 ล้านลูกบาศก์เมตร ภาพรวมของภาคอีสาน ปริมาณน้ำในฤดูแล้งปีนี้อยู่ในเกณฑ์น้อย หลายพื้นที่ต้องงดทำนาปรัง และช่วยกันประหยัดน้ำ

                สำหรับสถานการณ์น้ำในเขตภาคตะวันออก พื้นที่จ.ระยอง ที่เขื่อนหนองปลาไหล มีปริมาณน้ำ 165 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือคิดเป็นร้อยละ 101 ของความจุอ่างฯ เขื่อนดอกกราย มีปริมาณน้ำ 74 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือคิดเป็นร้อยละ 104 ของความจุอ่างฯ เขื่อนคลองใหญ่ มีปริมาณน้ำ 40 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือคิดเป็นร้อยละ 102 ของความจุอ่างฯ พื้นที่จ.ชลบุรี ที่เขื่อนบางพระ มีปริมาณน้ำ 81 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือคิดเป็นร้อยละ 70 ของความจุอ่างฯ เขื่อนมาบประชัน มีปริมาณน้ำ 17 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือคิดเป็นร้อยละ 103 ของความจุอ่างฯ ภาพรวมของสถานการณ์น้ำในพื้นที่ภาคตะวันออก ปริมาณน้ำในฤดูแล้งปีนี้อยู่ในเกณฑ์ดีมาก สามารถวางแผนจัดสรรน้ำเพื่อสนับสนุนกิจกรรมการใช้น้ำต่างๆ ได้อย่างเพียงพอ โดยไม่ขาดแคลน

****************************************

29  พฤศจิกายน  2555