ข่าวสถานการณ์น้ำกรมชลประทาน

ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำกรมชลประทาน   กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

โทร.สายด่วน 1460 / E- mail : wmsc.1460@gmail.com / http://water.rid.go.th/wm        

******************************************************************************

สถานการณ์น้ำในเขื่อนใหญ่ : ภาคอิสานน้ำในเขื่อนยังน้อย เตือนให้งดทำนาปรัง

ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำกรมชลประทาน รายงานสถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ทั้งประเทศ  ล่าสุด(27 พ.ย.  55) มีปริมาณน้ำรวมกัน จำนวน 50,927 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือคิดเป็นร้อยละ 73 ของความจุอ่างฯ ขนาดใหญ่รวมกันทั้งหมด มีปริมาณน้ำที่ใช้การได้ จำนวน 27,428 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือคิดเป็นร้อยละ 39 ของความจุอ่างฯขนาดใหญ่รวมกันทั้งหมด

                ทั้งนี้ ในพื้นที่ภาคเหนือ สถานการณ์น้ำในเขื่อนใหญ่ มีดังนี้ เขื่อนภูมิพล จ.ตาก มีปริมาณน้ำ 8,480 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือคิดเป็นร้อยละ 63 ของความจุอ่างฯ ปริมาณน้ำที่ใช้การได้ 4,680 ล้านลูกบาศก์เมตร เขื่อนสิริกิติ์ จ.อุตรดิตถ์ มีปริมาณน้ำ 6,371 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือคิดเป็นร้อยละ 67 ของความจุอ่างฯ ปริมาณน้ำที่ใช้การได้ 3,521 ล้านลูกบาศก์เมตร เขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล  จ.เชียงใหม่ มีปริมาณน้ำ 176 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือคิดเป็นร้อยละ 66 ของความจุอ่างฯ ปริมาณน้ำที่ใช้การได้ 154 ล้านลูกบาศก์เมตร เขื่อนแม่กวงอุดมธารา  จ.เชียงใหม่ มีปริมาณน้ำ 113 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือคิดเป็นร้อยละ 43 ของความจุอ่างฯ ปริมาณน้ำที่ใช้การได้ 99 ล้านลูกบาศก์เมตร เขื่อนกิ่วลม จ.ลำปาง มีปริมาณน้ำ 83 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือคิดเป็นร้อยละ 78 ของความจุอ่างฯ ปริมาณน้ำที่ใช้การได้ 79 ล้านลูกบาศก์เมตร และเขื่อนแควน้อยบำรุงแดน จ.พิษณุโลก มีปริมาณน้ำ 716 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือคิดเป็นร้อยละ 76 ของความจุอ่างฯ ปริมาณน้ำที่ใช้การได้ 673 ล้านลูกบาศก์เมตร

ส่วนในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่ เขื่อนห้วยหลวง จ.อุดรธานี มีปริมาณน้ำ 38 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือคิดเป็นร้อยละ 28 ของความจุอ่างฯ ปริมาณน้ำที่ใช้การได้ 31 ล้านลูกบาศก์เมตร เขื่อนน้ำอูน จ.สกลนคร มีปริมาณน้ำ 253 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือคิดเป็นร้อยละ 49 ของความจุอ่างฯ ปริมาณน้ำที่ใช้การได้ 210 ล้านลูกบาศก์เมตร เขื่อนลำปาว  จ.กาฬสินธุ์ มีปริมาณน้ำ 334 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือคิดเป็นร้อยละ 17 ของความจุอ่างฯ ปริมาณน้ำที่ใช้การได้ 234 ล้านลูกบาศก์เมตร เขื่อนลำตะคอง จ.นครราชสีมา มีปริมาณน้ำ 149 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือคิดเป็นร้อยละ 47 ของความจุอ่างฯ ปริมาณน้ำที่ใช้การได้ 122 ล้านลูกบาศก์เมตร เขื่อนมูลบน จ.นครราชสีมา มีปริมาณน้ำ 50 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือคิดเป็นร้อยล 35 ของความจุอ่างฯ ปริมาณน้ำที่ใช้การได้ 43 ล้านลูกบาศก์เมตร เขื่อนลำแซะ จ.นครราชสีมา มีปริมาณน้ำ 150 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือคิดเป็นร้อยละ 55 ของความจุอ่างฯ ปริมาณน้ำที่ใช้การได้ 143 ล้านลูกบาศก์เมตร เขื่อนลำนางรอง  .บุรีรัมย์ มีปริมาณน้ำ 86 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือคิดเป็นร้อยละ 71 ของความจุอ่างฯ ปริมาณน้ำที่ใช้การได้ 83 ล้านลูกบาศก์เมตร

                สถานการณ์น้ำในเขื่อนขนาดใหญ่ ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปริมาณน้ำที่มีอยู่น้อยมากในฤดูแล้งปีนี้ กรมชลประทานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องวางแผนบริหารจัดการน้ำ โดยจะเน้นสนับสนุนการใช้น้ำสำหรับอุปโภค-บริโภค การผลิตประปา และรักษาระบบนิเวศน์เป็นหลัก อย่างเพียงพอ ไม่ขาดแคลน ส่วนด้านการเกษตรต้องให้งดการทำนาปรัง การเลี้ยงกุ้งและปลาในกระชัง เพื่อลดความเสี่ยงต่อปัญหาการขาดแคลนน้ำที่รุนแรงตลอดในช่วงฤดูแล้งนี้

27  พฤศจิกายน  2555