ข่าวสถานการณ์น้ำกรมชลประทาน

ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำกรมชลประทาน   กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

โทร.สายด่วน 1460 / E- mail : wmsc.1460@gmail.com / http://water.rid.go.th/wm        

******************************************************************************

กระทรวงเกษตรฯ ชี้แจงแผนการจัดสรรน้ำและการเพาะปลูกพืชฤดูแล้งปี 2555/2556

                วานนี้(15 พ.ย. 55) เวลา 13.30 น. นายชวลิต ชูขจร ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานเปิดการประชุมชี้แจงแผนการบริหารจัดการน้ำและการเพาะปลูกพืชฤดูแล้งในเขตลุ่มน้ำเจ้าพระยาและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปี 2555/2556 ณ หอประชุมชูชาติ กำภู กรมชลประทาน ปากเกร็ด นนทบุรี

                ทั้งนี้ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยกรมชลประทานร่วมกับกรมส่งเสริมการเกษตรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้จัดทำแผนการจัดสรรน้ำและการเพาะปลูกพืชฤดูแล้งประจำ ปี 2555/2556 เพื่อสนับสนุนการใช้น้ำสำหรับทุกภาคกิจกรรมในเขตพื้นที่ชลประทาน โดยกำหนดแผนการใช้น้ำจากอ่างเก็บน้ำต่างๆ ตามมาตรการบริหารจัดการน้ำอย่างยั่งยืน พร้อมเตือนให้ใช้น้ำอย่างประหยัด เกิดประโยชน์สูงสุดและขอให้ปฏิบัติตามคำแนะนำของกรมชลประทานอย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะในพื้นที่ที่มีปริมาณน้ำต้นทุนอยู่ในเกณฑ์น้อย สำหรับในช่วงฤดูแล้งปีนี้ ได้วางแผนจัดสรรน้ำเพื่อสนับสนุนการใช้น้ำสำหรับทุกภาคกิจกรรมในเขตพื้นที่ชลประทานทั่วประเทศ คิดเป็นปริมาตรน้ำรวมกันทั้งสิ้น 23,570 ล้านลูกบาศก์เมตร คาดว่าปริมาณน้ำดังกล่าว จะสามารถสนับสนุนพื้นที่เพาะปลูกพืชฤดูแล้งทั้งประเทศได้ประมาณ 16.62 ล้านไร่ ประกอบด้วย ข้าวนาปรัง 13.99 ล้านไร่(ในเขตชลประทาน 8.44 ล้านไร่ นอกเขตชลประทาน 5.55 ล้านไร่) พืชไร่-พืชผัก 2.63 ล้านไร่(ในเขตชลประทาน 0.63 ล้านไร่ นอกเขตชลประทาน 2 ล้านไร่)

                ทั้งนี้ เฉพาะในพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยา  ตั้งแต่ท้ายเขื่อนภูมิพลและเขื่อนสิริกิติ์ลงมารวม 23 จังหวัด ได้กำหนดแผนการใช้น้ำจากอ่างเก็บน้ำต่างๆ ตามมาตรการบริหารจัดการน้ำอย่างยั่งยืน จำนวนทั้งสิ้น 9,000 ล้านลูกบาศก์เมตร โดยจะนำน้ำมาจากเขื่อนภูมิพลและเขื่อนสิริกิติ์ รวมกันจำนวน 6,800 ล้านลูกบาศก์เมตร จากเขื่อนแควน้อยบำรุงแดนและเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ แห่งละ 600  ล้านลูกบาศก์เมตร และผันน้ำจากลุ่มน้ำแม่กลองมาเสริมอีก 1,000 ล้านลูกบาศก์เมตร โดยได้กำหนดพื้นที่เพาะปลูกพืชฤดูแล้งในเขตลุ่มน้ำเจ้าพระยาไว้รวมกันประมาณ 9.60 ล้านไร่ ประกอบด้วย ข้าวนาปรังประมาณ 9.17 ล้านไร่ พืชไร่-พืชผัก ประมาณ 0.43 ล้านไร่

สำหรับในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในช่วงปลายฤดูฝนที่ผ่านมา มีฝนตกน้อยต่ำกว่าเกณฑ์เฉลี่ยมาก ทำให้สภาพน้ำในแหล่งน้ำธรรมชาติและอ่างเก็บน้ำหลายแห่งมีปริมาณน้ำต่ำกว่าเกณฑ์ปกติค่อนข้างมาก จึงได้มีประกาศแจ้งให้งดเพาะปลูกพืชฤดูแล้งในเขตพื้นที่ของ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาหนองหวาย ที่ใช้น้ำจากเขื่อนอุบลรัตน์ จ.ขอนแก่นโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำปาว ที่ใช้น้ำจากเขื่อนลำปาว จ.กาฬสินธุ์ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามูลบน-ลำแซะ ที่ใช้น้ำจากเขื่อนมูลบน – ลำแซะ จ.นครราชสีมา โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาห้วยหลวง ที่ใช้น้ำจากเขื่อนห้วยหลวง จ.อุดรธานี ส่วนโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำตะคอง ที่ใช้น้ำจากเขื่อนลำตะคอง จ.นครราชสีมา นั้น ให้งดการทำนาปรัง แต่ให้เพาะปลูกพืชที่ใช้น้ำน้อยได้ ทั้งนี้  ในส่วนของน้ำที่ใช้สำหรับการอุปโภค-บริโภค การผลิตน้ำประปา และการรักษาระบบนิเวศน์ นั้น กรมชลประทานได้วางแผนจัดสรรน้ำไว้แล้ว โดยไม่ให้เกิดปัญหาขาดแคลนน้ำแต่อย่างใด

นอกจากนี้ ในพื้นที่ภาคใต้ตอนบน ในเขตของโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ ซึ่งใช้น้ำจากเขื่อนปราณบุรี ได้มีการประกาศให้งดการทำนาปรังเช่นกัน เนื่องจากปริมาณน้ำในอ่างฯมีอยู่ค่อนข้างน้อย ต้องคงไว้สำหรับการอุปโภค-บริโภค การผลิตน้ำประปา และการรักษาระบบนิเวศน์ เท่านั้น

อนึ่ง กรมชลประทาน ได้จัดเตรียมความพร้อมในด้านเครื่องสูบน้ำไว้ทั่วประเทศ รวม 1,595 เครื่อง และรถยนต์บรรทุกน้ำอีกจำนวน 295 คัน ที่พร้อมจะสนับสนุนช่วยเหลือเกษตรกรและประชาชนตลอดในช่วงฤดูแล้งปี 2555/2556 นี้

15  พฤศจิกายน  2555