ข่าวสถานการณ์น้ำกรมชลประทาน

ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำกรมชลประทาน   กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

โทร.สายด่วน 1460 / E- mail : wmsc.1460@gmail.com / http://water.rid.go.th/wm        

******************************************************************************

ฤดูแล้งปีนี้ ชลบุรีน้ำพอใช้ไม่ขาดแคลน

ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำกรมชลประทาน รายงานสถานการณ์น้ำ ในเขตจังหวัดชลบุรีว่า สถานการณ์น้ำล่าสุด ณ วันที่ 6 พ.ย. 55 อ่างเก็บน้ำต่างๆ ในเขตจังหวัดชลบุรี จำนวน 8 แห่ง มีปริมาณน้ำรวมกันทั้งหมด 133 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือคิดเป็นร้อยละ 70 ของปริมาณน้ำเก็บกักทั้งหมด

ทั้งนี้ ในพื้นที่จังหวัดชลบุรี เป็นที่ทราบกันดีว่าเป็นเมืองแห่งอุตสาหกรรมและแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญแห่งหนึ่งของประเทศ มีอ่างเก็บน้ำที่สำคัญๆ จำนวน 8 แห่ง เป็นแหล่งน้ำต้นทุนที่ส่งน้ำไปสนับสนุนกิจกรรมการใช้น้ำต่างๆในเขตพื้นที่เมืองชลบุรี ได้แก่ อ่างเก็บน้ำบางพระ มีปริมาณน้ำในอ่างฯ 81.95 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือคิดเป็นร้อยละ 70 ของความจุอ่างฯ , อ่างเก็บน้ำบ้านบึง มีปริมาณน้ำในอ่างฯ 10.86 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือคิดเป็นร้อยละ 99 ของความจุอ่างฯ , อ่างเก็บน้ำมาบประชัน มีปริมาณน้ำในอ่างฯ 15.05 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือคิดเป็นร้อยละ 90 ของความจุอ่างฯ , อ่างเก็บน้ำหนองค้อ มีปริมาณน้ำในอ่างฯ 11.93 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือคิดเป็นร้อยละ 56 ของความจุอ่างฯ , อ่างเก็บน้ำห้วยสะพาน มีปริมาณน้ำในอ่างฯ 2.98 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือคิดเป็นร้อยละ 78 ของความจุอ่างฯ , อ่างเก็บน้ำหนองกลางดง มีปริมาณน้ำในอ่างฯ 5.36 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือคิดเป็นร้อยละ 70 ของความจุอ่างฯ , อ่างเก็บน้ำห้วยขุนจิต มีปริมาณน้ำในอ่างฯ 1.72 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือคิดเป็นร้อยละ 35 ของความจุอ่างฯ และอ่างเก็บน้ำซากนอก มีปริมาณน้ำในอ่างฯ 3.49 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือคิดเป็นร้อยละ 50 ของความจุอ่างฯ

                         สำหรับการบริหารจัดการน้ำจากอ่างเก็บน้ำทั้ง 8 แห่ง นั้น ในช่วงฤดูแล้งปี 2555/2556 นี้ กรมชลประทาน ได้วางแผนการจัดสรรน้ำตั้งแต่วันที่ 1 พ.ย. 555 เป็นต้นไป เพื่อสนับสนุนกิจกรรมการใช้น้ำต่างๆ ในเขตจังหวัดชลบุรีได้อย่างไม่ขาดแคลน อีกทั้ง ทางบริษัท East Water มีแผนที่จะนำน้ำจากแม่น้ำบางปะกงเข้ามาใช้ในเขตจังหวัดชลบุรีในช่วงฤดูแล้งนี้อีกประมาณ 17 ล้านลูกบาศก์เมตร และจากอ่างเก็บน้ำหนองปลาไหล อีกประมาณ 60 ล้านลูกบาศก์เมตร เมื่อรวมกับปริมาณน้ำจากอ่างเก็บน้ำทั้ง 8 แห่งแล้ว จะมีปริมาณน้ำต้นทุนประมาณ 210 ล้านลูกบาศก์เมตร ซึ่งเป็นปริมาณที่เพียงพอใช้ตลอดในช่วงฤดูแล้งนี้อย่างแน่นอน

 

*****************************************

7  พฤศจิกายน  2555