ข่าวสถานการณ์น้ำกรมชลประทาน

ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำกรมชลประทาน   กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

โทร.สายด่วน 1460 / E- mail : wmsc.1460@gmail.com / http://water.rid.go.th/wmsc

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

สถานการณ์น้ำท่วมราชบุรีและกาญจนบุรี ฝนเริ่มตกน้อยลง แนวโน้มสถานการณ์เริ่มดีขึ้น

                         ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ กรมชลประทาน เปิดเผยว่า วานนี้(8 ต.ค. 55) มีฝนตกหนักในพื้นที่อำเภอสวนผึ้ง และอำเภอบ้านคา จังหวัดราชบุรี ซึ่งอยู่ทางตอนบนของลุ่มน้ำลำภาชี วัดปริมาณฝนสูงสุดได้ 191.7 มิลลิเมตร และ162.3 มิลลิเมตร ตามลำดับ ทำให้เกิดน้ำเอ่อล้นตลิ่งและท่วมขังในพื้นที่ต่างๆ วัดระดับน้ำได้ ดังนี้ ในเขตจังหวัดราชบุรี ที่สถานี K. 17 บ้านบ่อ อ.สวนผึ้ง ระดับน้ำสูงสุด 4.80 เมตร มีระดับน้ำต่ำกว่าตลิ่ง 1.50 มตร แนวโน้มระดับน้ำลดลงอย่างต่อเนื่อง และที่สถานี K. 61 ด่านท่าตะโก อ.จอมบึง ระดับน้ำสูงสุด 4.65 เมตร ระดับน้ำต่ำกว่าตลิ่ง 1.25 มตร แนวโน้มระดับน้ำลดลงอย่างต่อเนื่อง

                         ส่วนในเขตจังหวัดกาญจนบุรี ที่สถานี K.62 บ้านหนองไผ่ อ.ด่านมะขามเตี้ย ระดับน้ำสูงสุดเมื่อวันที่             9 ตุลาคม 2555 เวลา 12.00 น. อยู่ที่ระดับ 5.38 เมตร ยังต่ำกว่าตลิ่ง 52 เซนติเมตร คาดว่าระดับน้ำจะลดลงภายในเย็นวันนี้แต่มีบางจุดที่เป็นที่ลุ่มต่ำด้านท้ายสถานี K.62 น้ำในลำภาชีได้เอ่อล้นเข้าท่วมบ้านเรือนราษฎรและพื้นที่การเกษตร หมู่ที่ 1 , 3 , 4 , 5 และ 6  ต. หนองไผ่ และหมู่ที่ 2 , 3 , 5 และ 6 ต.ด่านมะขามเตี้ย อ.ด่านมะขามเตี้ย หากไม่มีฝนตกลงเพิ่มเติมในพื้นที่ คาดว่าสถานการณ์น้ำจะเข้าสู่ภาวะปกติภายใน 2 – 3 วันนี้

                         ในส่วนของสถานี K 37 บ้านวังเย็น อ.เมือง จ.กาญจนบุรี ซึ่งเป็นจุดรวมของลำภาชีกับแม่น้ำแควน้อย ณ เวลา 15.00 น. มีระดับน้ำอยู่ที่ 6.84 เมตร ยังต่ำกว่าตลิ่ง 66 เซนติเมตร คาดว่าระดับน้ำจะสูงสุดประมาณ 7.30 เมตร ในช่วงเวลาประมาณ 20.00 - 21.00 น. ของคืนนี้(9 ต.ค.) ทำให้ระดับน้ำยังคงต่ำกว่าตลิ่งประมาณ 20 เซนติเมตร ซึ่งยังไม่ส่งผลกระทบกับเขตเมืองกาญจนบุรี ยกเว้นในพื้นที่ลุ่มต่ำริมสองฝั่งแม่น้ำจะมีผลกระทบบ้างเป็นบางแห่ง

 

***************************

9   ตุลาคม  2555