ข่าวสถานการณ์น้ำกรมชลประทาน

ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำกรมชลประทาน   กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

โทร.สายด่วน 1460 / E- mail : wmsc.1460@gmail.com / http://water.rid.go.th/wm        

******************************************************************************

สถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำ : เขื่อนใหญ่ภาคอีสาน และภาคตะวันออก พร้อมรับน้ำจากพายุแกมี

ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำกรมชลประทาน รายงานสถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ทั้งประเทศ ล่าสุด(6 ต.ค. 55) มีปริมาณน้ำรวมกัน จำนวน 50,959 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือคิดเป็นร้อยละ 73 ของความจุอ่างฯขนาดใหญ่รวมกันทั้งหมด สามารถรองรับน้ำในช่วงฤดูฝนนี้ได้อีกกว่า 19,000 ล้านลูกบาศก์เมตร 

                อนึ่ง ตามที่กรมอุตุนิยมวิทยา ได้คาดการณ์ว่า พายุโซนร้อน “แกมี” จะส่งผลกระทบต่อพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ตั้งแต่วันที่ 7 ต.ค. 55 เป็นต้นไป นั้น สถานการณ์น้ำในเขื่อนขนาดใหญ่ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ยังสามารถรับน้ำได้อีกมาก ไม่ว่าจะเป็น เขื่อนห้วยหลวง จ.อุดรธานี มีปริมาณน้ำ 52 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือคิดเป็นร้อยละ 39 ของความจุอ่างฯ สามารถรองรับน้ำได้อีกกว่า 80 ล้านลูกบาศก์เมตร เขื่อนน้ำอูน จ.สกลนคร มีปริมาณน้ำ 310 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือคิดเป็นร้อยละ 60 ของความจุอ่างฯ สามารถรองรับน้ำได้อีกกว่า 200 ล้านลูกบาศก์เมตร เขื่อนลำปาว  จ.กาฬสินธุ์ มีปริมาณน้ำ 478 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือคิดเป็นร้อยละ 24 ของความจุอ่างฯ สามารถรองรับน้ำได้อีกกว่า 1,500 ล้านลูกบาศก์เมตร เขื่อนลำตะคอง.นครราชสีมา มีปริมาณน้ำ 147 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือคิดเป็นร้อยละ 47 ของความจุอ่างฯ สามารถรองรับน้ำได้อีกกว่า 160 ล้านลูกบาศก์เมตร เขื่อนมูลบน จ.นครราชสีมา มีปริมาณน้ำ 61 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือคิดเป็นร้อยละ 43 ของความจุอ่างฯ สามารถรองรับน้ำได้อีกกว่า 80 ล้านลูกบาศก์เมตร  เขื่อนลำแซะ จ.นครราชสีมา มีปริมาณน้ำ 164 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือคิดเป็นร้อยละ 60 ของความจุอ่างฯ สามารถรองรับน้ำได้อีกกว่า 111 ล้านลูกบาศก์เมตร และ เขื่อนลำนางรอง จ.บุรีรัมย์ มีปริมาณน้ำ 77 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือคิดเป็นร้อยละ 64 ของความจุอ่างฯ สามารถรองรับน้ำได้อีกกว่า 44 ล้านลูกบาศก์เมตร

                ส่วนในพื้นที่ภาคกลางและภาคตะวันออก จะได้รับอิทธิพลจากพายุ “แกมี” เช่นกัน สถานการณ์น้ำในเขื่อนใหญ่ อาทิ เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ จ.ลพบุรี  มีปริมาณน้ำ 664 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือคิดเป็นร้อยละ 85 ของความจุอ่างฯ สามารถรองรับน้ำได้อีกกว่า 120 ล้านลูกบาศก์เมตร เขื่อนขุนด่านปราการชล จ.นครนายก มีปริมาณน้ำ 171 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือคิดเป็นร้อยละ 76 ของความจุอ่างฯ สามารถรองรับน้ำได้อีกกว่า 50 ล้านลูกบาศก์เมตร เขื่อนบางพระ จ.ชลบุรี มีปริมาณน้ำ 74 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือคิดเป็นร้อยละ 63 ของความจุอ่างฯ สามารถรองรับน้ำได้อีกกว่า 40 ล้านลูกบาศก์เมตร เขื่อนหนองปลาไกล จ.ระยอง มีปริมาณน้ำ 119 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือคิดเป็นร้อยละ 73 ของความจุอ่างฯ สามารถรองรับน้ำได้อีกกว่า 44  ล้านลูกบาศก์เมตร  

                ทั้งนี้ กรมชลประทาน ได้ให้ทุกโครงการชลประทานในพื้นที่เสี่ยงภัยน้ำท่วม เตรียมความพร้อมทั้งทางด้านกำลังเจ้าหน้าที่ เครื่องจักร เครื่องมือ และเครื่องสูบน้ำ ให้มีความพร้อมสำหรับการปฏิบัติงานได้อย่างทันท่วงที จึงขอให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยน้ำท่วมเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดด้วย

 

************************************

 

6  ตุลาคม  2555