ข่าวสถานการณ์น้ำกรมชลประทาน

ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำกรมชลประทาน   กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

โทร.สายด่วน 1460 / E- mail : wmsc.1460@gmail.com / http://water.rid.go.th/wmsc

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

กรมชลประทาน ชี้แจงเขื่อนคลองสียัด จ.ฉะเชิงเทรา ยังแข็งแรง และน้ำยังไม่ล้นอ่างฯ

                   ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ กรมชลประทาน เปิดเผยว่า ตามที่มีการนำเสนอข่าวผ่านสื่อมวลชนว่า อ่างเก็บน้ำคลองสียัด จ.ฉะเชิงเทรา มีน้ำล้นอ่างฯทำให้เกิดน้ำไหลหลากลงสู่พื้นที่ท้ายอ่างฯจำนวนมาก นั้น

                   กรมชลประทาน ได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้ว ขอเรียนชี้แจงว่า ปัจจุบันอ่างเก็บน้ำคลองสียัด จ.ฉะเชิงเทรา มีปริมาณน้ำในอ่างฯ จำนวน 364 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือคิดเป็นร้อยละ  87 ของความจุอ่างฯทั้งหมด ทั้งนี้ ตั้งแต่ในช่วงกลางเดือนกันยายนที่ผ่านมา มีฝนตกหนักในพื้นที่ภาคตะวันออกเป็นบริเวณกว้าง ทำให้มีปริมาณน้ำไหลเข้าอ่างฯประมาณวันละ 10 - 20 ล้านลูกบาศก์เมตร ทางโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาคลองสียัด ได้ทำการเก็บกักน้ำอย่างเต็มศักยภาพ พร้อมกับงดการระบายน้ำออกจากอ่างฯ ตั้งแต่วันที่ 18 ก.ย.ที่ผ่านมา เพื่อไม่ให้ปริมาณน้ำไหลลงไปส่งผลกระทบต่อพื้นที่ทางตอนล่าง ซึ่งเกิดปัญหาอุทกภัยอยู่ก่อนแล้ว รวมทั้ง ยังไม่เกิดปัญหาน้ำล้นอ่างฯจนทำให้เกิดน้ำท่วมในพื้นที่ตอนล่างตามที่เป็นข่าวแต่อย่างใด

 

***************************

29  กันยายน  2554