ข่าวสถานการณ์น้ำกรมชลประทาน

ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำกรมชลประทาน   กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

โทร.สายด่วน 1460 / E- mail : wmsc.1460@gmail.com / http://water.rid.go.th/wmsc

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

สถานการณ์น้ำในแม่น้ำเจ้าพระยา : ระดับน้ำทางตอนบนลดลงอย่างต่อเนื่อง

                   ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ กรมชลประทาน รายงานสถานการณ์น้ำในแม่น้ำเจ้าพระยา ล่าสุด (27 ก.ย. 55) ที่จังหวัดนครสวรรค์ มีปริมาณน้ำไหลผ่าน 1,309  ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ลดลงจากวานนี้ 76 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที  ระดับน้ำต่ำกว่าตลิ่ง  4.09 เมตร มีปริมาณน้ำไหลผ่านเขื่อนเจ้าพระยา จ.ชัยนาท 1,365 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ลดลงจากวานนี้ 40 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ระดับน้ำท้ายเขื่อนต่ำกว่าตลิ่ง 3.53 เมตร

                   สำหรับจังหวัดสิงห์บุรี   มีปริมาณน้ำไหลผ่าน 1,437 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ลดลงจากวานนี้ 68 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ระดับน้ำต่ำกว่าตลิ่ง 2.41 เมตร   จังหวัดอ่างทอง  มีปริมาณน้ำไหลผ่าน 1,440 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ลดลงจากวานนี้ 90 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ระดับน้ำต่ำกว่าตลิ่ง 3.12 เมตร  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  มีปริมาณน้ำไหลผ่าน 775 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ลดลงจากวานนี้ 53 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ระดับน้ำต่ำกว่าตลิ่ง 1.46 เมตร ส่วนที่คลองบางหลวง(คลองโผงเผง) มีปริมาณน้ำไหลผ่าน 385 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ลดลงจากวานนี้ ระดับน้ำสูงกว่าตลิ่ง 26 เซนติเมตร คลองบางบาล มีปริมาณน้ำไหลผ่าน 116 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ลดลงจากวานนี้ ระดับน้ำต่ำกว่าตลิ่ง 32 เซนติเมตร และที่อ.บางไทร มีปริมาณน้ำไหลผ่าน 1,857 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที เพิ่มขึ้นจากวานนี้ 27 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ระดับน้ำต่ำกว่าตลิ่ง 1.50 เมตร

                   แนวโน้มสถานการณ์น้ำในลุ่มน้ำเจ้าพระยา ระดับน้ำยังคงลดลงอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากในพื้นที่ทางตอนบนมีฝนตกน้อยลงแล้ว แต่ยังคงต้องเฝ้าระวังสถานการณ์ฝนตกหนักในพื้นที่ภาคกลางในระยะนี้ จึงขอให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยน้ำท่วมติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดด้วย

 

***************************

27  กันยายน  2554