http://irrigation.rid.go.th/news/news_55_060_files/image003.jpgข่าวสถานการณ์น้ำกรมชลประทาน

ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำกรมชลประทาน   กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

โทร.สายด่วน 1460 / E- mail : wmsc.1460@gmail.com / http://water.rid.go.th/wmsc

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

กรมชลฯ แจ้งเตือนเจ้าพระยาตอนล่าง ระดับน้ำจะสูงขึ้นอีก

                ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ กรมชลประทาน เปิดเผยว่า กรมชลประทาน เตรียมพร้อมแผนรับมือน้ำเหนือ ที่มีแนวโน้มจะเพิ่มมากขึ้น โดยใช้เขื่อนเจ้าพระยาในการบริหารจัดการน้ำ เร่งระบายน้ำให้ไหลลงสู่ทะเลโดยเร็ว พร้อมแจ้งเตือนจังหวัดต่างๆในลุ่มน้ำเจ้าพระยาแจ้งเตือนประชาชนให้เฝ้าระวังสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิด

                ทั้งนี้ จากการคาดการณ์ของกรมอุตุนิยมวิทยาว่าในช่วงวันที่ 13 – 17 กันยายนนี้ ร่องมรสุมที่พาดผ่านประเทศไทยตอนบนมีกำลังแรงขึ้น จะทำให้เกิดฝนตกหนักถึงหนักมากในพื้นที่ภาคเหนือและภาคกลาง ซึ่งจะส่งผลให้มีปริมาณน้ำจำนวนมากไหลลงสู่แม่น้ำสาขาต่างๆ ก่อนจะไหลลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยาเพิ่มมากขึ้น

                ดังนั้น เพื่อเป็นการเตรียมรับมือล่วงหน้ากับสถานการณ์น้ำเหนือที่มีแนวโน้มจะเพิ่มมากขึ้น ทั้งที่มาจากแม่น้ำปิง วัง ยม น่าน และแม่น้ำเจ้าพระยา กรมชลประทาน ได้วางแผนในการบริหารจัดการน้ำ โดยใช้เขื่อนเจ้าพระยา จ.ชัยนาท เป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหารจัดการน้ำเหนือ ด้วยการพร่องน้ำทางตอนบนให้ไหลผ่านเขื่อนเจ้าพระยาในอัตราประมาณ 1,800 – 2,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ตั้งแต่วันนี้(13 ก.ย.)เป็นต้นไป เพื่อผลักดันน้ำที่มีอยู่ในปัจจุบันให้ไหลลงสู่ทะเลอ่าวไทยโดยเร็ว ลักษณะดังกล่าวนี้ จะทำให้ระดับน้ำด้านท้ายเขื่อนเจ้าพระยาตั้งแต่จังหวัดชัยนาท สิงห์บุรี อ่างทอง และ พระนครศรีอยุธยา มีระดับน้ำสูงขึ้นในระยะต่อจากนี้ไป ประมาณ 25 – 50 เซนติเมตร

                ในการนี้ กรมชลประทาน ได้ทำหนังสือแจ้งเตือนจังหวัดต่างๆในพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยา ได้แก่ นครสวรรค์ อุทัยธานี  ชัยนาท สิงห์บุรี อ่างทอง สุพรรณบุรี และพระนครศรีอยุธยา เพื่อให้แจ้งเตือนประชาชนให้เฝ้าระวังสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิด รวมทั้ง ให้เตรียมพร้อมรับมือกับสถานการณ์น้ำท่วมที่อาจจะเกิดขึ้น โดยการขนย้ายสิ่งของไว้บนที่สูง และป้องกันพื้นที่ไว้ล่วงหน้าแล้ว หากสถานการณ์เปลี่ยนแปลงไปอย่างไรจะแจ้งให้ทราบเป็นระยะๆ ต่อไป

 

******************************

13  กันยายน  2555