http://irrigation.rid.go.th/news/news_55_060_files/image003.jpgข่าวสถานการณ์น้ำกรมชลประทาน

ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำกรมชลประทาน   กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

โทร.สายด่วน 1460 / E- mail : wmsc.1460@gmail.com / http://water.rid.go.th/wmsc

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

อธิบดีกรมชลประทาน นำสื่อมวลชนลงพื้นที่คลองโผงเผง ติดตามสภาพปัญหาน้ำท่วมจากพื้นที่จริง

                กรมชลประทาน ชี้แจงกรณีน้ำท่วมริมคลองโผงเผง เนื่องจากเป็นพื้นที่ลุ่มต่ำน้ำท่วมถึงเป็นประจำทุกปี ย้ำก่อนหน้านี้ได้มีการแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่ให้รับทราบข้อมูลการบริหารจัดการน้ำจากเขื่อนเจ้าพระยาอย่างต่อเนื่อง พร้อมกับนำคณะสื่อมวลชนลงพื้นที่คลองโผงเผงติดตามข้อเท็จจริงจากพื้นที่ เพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องแก่ประชาชน

                นายเลิศวิโรจน์ โกวัฒนะ อธิบดีกรมชลประทาน  เปิดเผยถึงสถานการณ์น้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาว่า ตลอดระยะเวลา 3 – 4 วันที่ผ่านมา เกิดฝนตกหนักในพื้นที่ตอนบนของลุ่มน้ำเจ้าพระยา โดยเฉพาะบริเวณจังหวัดกำแพงเพชร วัดปริมาณฝนสูงสุดได้ 161.40 มิลลิเมตร ส่งผลให้มีปริมาณน้ำจำนวนมากไหลลงสู่แม่น้ำปิง และไหลลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยาที่จังหวัดนครสวรรค์ตามลำดับ ทำให้ปริมาณน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาเพิ่มสูงขึ้น วัดปริมาณน้ำไหลผ่านสูงสุดที่สถานี C.2 อ.เมืองนครสวรรค์(10 ก.ย.) ได้ 1,861 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที (ปริมาณน้ำสูงสุดที่รับได้ คือ 3,590 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที)

                ทั้งนี้ กรมชลประทาน ได้ควบคุมปริมาณน้ำให้ไหลผ่านเขื่อนเจ้าพระยาในเกณฑ์ 1,800 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที (ในขณะที่เขื่อนเจ้าพระยามีขีดจำกัดในการรับน้ำได้สูงสุด 2,840 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที) ปริมาณน้ำดังกล่าวนี้ไม่ส่งผลกระทบต่อพื้นที่ทางด้านท้ายเขื่อน ยกเว้นในพื้นที่ลุ่มต่ำบางแห่งบริเวณคลองโผงเผง ที่มักจะเกิดน้ำท่วมเป็นประจำทุกปี เนื่องจากเป็นที่ลุ่มต่ำน้ำท่วมถึงโดยธรรมชาติ และไม่มีระบบป้องกันน้ำล้นตลิ่ง ซึ่งประชาชนในพื้นที่ต่างทราบและเข้าใจในสภาพพื้นที่ของตนเป็นอย่างดี เนื่องจากเป็นวิถีชีวิตดั้งเดิมที่ได้ดำเนินกันมาอย่างยาวนาน  สำหรับการแจ้งเตือนประชาชน นั้น กรมชลประทาน ได้แจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่อาศัยอยู่ด้านท้ายเขื่อนเจ้าพระยา รวมถึงริมคลองโผงเผง ทราบถึงสถานการณ์น้ำก่อนหน้านี้ไปแล้ว ซึ่งประชาชนส่วนใหญ่ได้มีการเตรียมรับมือและยกสิ่งของไว้บนที่สูงแล้วเช่นกัน

                  ทั้งนี้ ในปีน้ำปกติเขื่อนเจ้าพระยา จะมีปริมาณน้ำไหลผ่านอยู่ในเกณฑ์ประมาณ 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที หากสามารถทำให้คลองโผงเผง และคลองบางบาลสามารถรับน้ำได้มากขึ้น จะทำให้การบริหารจัดการน้ำจากเขื่อนเจ้าพระยามีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นตามไปด้วย

**************************************

11 กันยายน 2555