ข่าวสถานการณ์น้ำกรมชลประทาน

ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำกรมชลประทาน   กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

โทร.สายด่วน 1460 / E- mail : wmsc.1460@gmail.com / http://water.rid.go.th/wmsc

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

สถานการณ์น้ำและสภาพน้ำในเขื่อนใหญ่ของลุ่มน้ำเจ้าพระยา : ระดับน้ำเจ้าพระยาเริ่มสูงขึ้นเล็กน้อย

                ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ กรมชลประทาน เปิดเผยถึงสถานการณ์น้ำในแม่น้ำเจ้าพระยา ล่าสุด(7 ส.ค. 55) มีปริมาณน้ำไหลผ่านที่สถานี C.2 อ.เมืองนครสวรรค์ 565 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที (รับน้ำได้สูงสุด 3,590  ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที) ระดับน้ำต่ำกว่าตลิ่ง 6.22 เมตร ส่วนที่เขื่อนเจ้าพระยา ระดับน้ำเหนือเขื่อนอยู่ที่ 16.50 เมตร(รทก.) มีปริมาณน้ำไหลผ่าน 244 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที (รับน้ำได้สูงสุด 2,840  ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที) ระดับน้ำด้านท้ายเขื่อนเจ้าพระยาต่ำกว่าตลิ่ง 8.59 เมตร ในขณะที่มีปริมาณน้ำไหลผ่านที่อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ในเกณฑ์ 405 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที (รับน้ำได้สูงสุด 3,500  ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที และจุดนี้ยังเป็นจุดวัดปริมาณน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่จะไหลผ่านเข้าสู่กรุงเทพฯและปริมณฑลด้วย) แนวโน้มสถานการณ์น้ำในแม่น้ำเจ้าพระยา ระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาสูงขึ้นเล็กน้อย และยังอยู่ในเกณฑ์ปกติ

                สำหรับสถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ในลุ่มน้ำเจ้าพระยา(7 ส.ค.) มีดังนี้ เขื่อนภูมิพล จ.ตาก มีปริมาณน้ำ 6,228 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือคิดเป็นร้อยละ 46 ของความจุอ่างฯ สามารถรองรับน้ำได้อีกกว่า 7,200 ล้านลูกบาศก์เมตร เขื่อนสิริกิติ์ จ.อุตรดิตถ์ มีปริมาณน้ำ 4,492 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือคิดเป็นร้อยละ 47 ของความจุอ่างฯสามารถรองรับน้ำได้อีกกว่า 5,000 ล้านลูกบาศก์เมตร เขื่อนกิ่วคอหมา จ.ลำปาง มีปริมาณน้ำ 54 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือคิดเป็นร้อยละ 32 ของความจุอ่างฯ สามารถรองรับน้ำได้อีกกว่า 100 ล้านลูกบาศก์เมตร เขื่อนแควน้อยบำรุงแดน จ.พิษณุโลก มีปริมาณน้ำ 237 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือคิดเป็นร้อยละ 25 ของความจุอ่างฯ สามารถรองรับน้ำได้อีกกว่า 700 ล้านลูกบาศก์เมตร และ เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ จ.ลพบุรี  มีปริมาณน้ำ 99 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือคิดเป็นร้อยละ 13 ของความจุอ่างฯ สามารถรองรับน้ำได้อีกกว่า 680 ล้านลูกบาศก์เมตร

                แนวโน้มสถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ของลุ่มน้ำเจ้าพระยา เขื่อนภูมิพลและเขื่อนสิริกิติ์ มีปริมาณน้ำไหลลงอ่างฯ เพิ่มมากขึ้น ส่วนเขื่อนอื่นๆ ยังคงมีปริมาณน้ำไหลลงอ่างฯค่อนข้างน้อย ซึ่งจะทำให้มีพื้นที่รองรับปริมาณน้ำที่จะไหลลงอ่างฯมากขึ้น  ในช่วงที่เกิดน้ำบ่าไหลหลาก ทั้งนี้ กรมชลประทาน ได้ให้ทุกโครงการฯทั่วประเทศ เฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิด พร้อมกับการเตรียมแผนรับมือกับสถานการณ์น้ำท่วมที่อาจจะเกิดขึ้นได้ในแต่ละพื้นที่  โดยให้เตรียมพร้อมทั้งกำลังเจ้าหน้าที่ เครื่องจักรกล เครื่องสูบน้ำเคลื่อนที่ รวมไปถึงการตรวจสอบและปรับปรุงซ่อมแซมอาคารบังคับน้ำ ประตูระบายน้ำต่างๆ ให้สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วย

 

****************************

                7  สิงหาคม   2555