ข่าวสถานการณ์น้ำกรมชลประทาน

ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำกรมชลประทาน   กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

โทร.สายด่วน 1460 / E- mail : wmsc.1460@gmail.com / http:// wmsc.rid.go.th

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ฝนตกกระจายตอนบน กรมชลฯ ปรับแผนการระบายน้ำลุ่มน้ำเจ้าพระยาและแม่กลองอีกครั้ง

                ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ กรมชลประทาน เปิดเผยตามรายงานของกรมอุตุนิยมวิทยาว่า ในช่วงวันที่ 13 – 14 ก.ค. 55 ที่ผ่านมา มรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามัน ประเทศไทย และอ่าวไทย ทำให้บริเวณประเทศไทยมีฝนตกกระจายและตกหนักในบางแห่ง และในช่วงวันที่ 17 – 19 ก.ค. 55 มรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามัน ประเทศไทย และอ่าวไทย มีกำลังแรงขึ้น ทำให้ทั่วประเทศมีฝนเพิ่มมากขึ้น และมีฝนตกหนักบางแห่ง นั้น

                กรมชลประทาน ได้ติดตามสถานการณ์น้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาอย่างต่อเนื่อง พบว่าในช่วงที่ผ่านมา มีปริมาณฝนตกในพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาตอนบนเพิ่มมากขึ้น ทำให้ปริมาณน้ำท่าตามลำน้ำธรรมชาติจากพื้นที่ตอนบนมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นตามไปด้วย ดังนั้น เพื่อควบคุมปริมาณน้ำให้สอดคล้องกับการใช้น้ำในกิจกรรมต่างๆ กรมชลประทาน ได้ประสานไปยังการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย(กฟผ.) ให้ปรับลดการระบายน้ำจากเขื่อนสิริกิติ์ ในช่วงวันที่ 9 – 11 ก.ค.ที่ผ่านมา เหลือในอัตราวันละประมาณ 16 ล้านลูกบาศก์เมตร และในช่วงวันที่ 12 – 15 ก.ค. เหลือเพียงวันละประมาณ 12 ล้านลูกบาศก์เมตร  

                นอกจากนี้ ยังได้มีการปรับแผนการระบายน้ำในช่วงวันที่ 16 - 22  ก.ค. 55 จากเขื่อนต่างๆ ในพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยา ดังนี้ เขื่อนภูมิพล จะระบายน้ำในอัตราเฉลี่ยวันละประมาณ 12 ล้านลูกบาศก์เมตร เขื่อนสิริกิติ์ จะระบายเฉลี่ยวันละ 12 ล้านลูกบาศก์เมตร เขื่อนแควน้อยบำรุงแดน จะระบายน้ำในอัตราเฉลี่ยวันละประมาณ 4.32 ล้านลูกบาศก์เมตร และเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ จะระบายน้ำในอัตราเฉลี่ยวันละประมาณ 860,000 ลูกบาศก์เมตร

                ในส่วนของลุ่มน้ำแม่กลอง นั้น เนื่องจาก กฟผ. ประสบกับปัญหาการขาดแคลนพลังงานในการผลิตกระแสไฟฟ้า จึงมีความจำเป็นต้องใช้โรงไฟฟ้าพลังน้ำผลิตกระแสไฟฟ้าเพิ่มมากขึ้น เพื่อทดแทนพลังงานที่ขาดแคลน จึงได้มีการปรับแผนการระบายน้ำเพิ่มจากเขื่อนวชิราลงกรณ ในช่วงวันที่ 14 – 22 ก.ค. 55 ในอัตราเฉลี่ยวันละ 30 ล้านลูกบาศก์เมตร และเขื่อนศรีนครินทร์(ผ่านเขื่อนทดน้ำท่าทุ่งนา) ปรับการระบายน้ำในช่วงวันที่ 16 – 22 ก.ค. 55 ในอัตราเฉลี่ยวันละประมาณ 10 ล้านลูกบาศก์เมตร

                 อนึ่ง การปรับแผนการระบายน้ำทั้งในส่วนของลุ่มน้ำเจ้าพระยาและลุ่มน้ำแม่กลองในครั้งนี้ ได้พิจารณาตามสภาพความเหมาะสมของสภาวะอากาศ และสภาพน้ำท่าในพื้นที่ โดยไม่ให้ส่งผลกระทบต่อพื้นที่การเกษตรทั้งสองลุ่มน้ำแต่อย่างใด

 

****************************

                17  กรกฎาคม  2555