ข่าวสถานการณ์น้ำกรมชลประทาน

ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำกรมชลประทาน   กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

โทร.สายด่วน 1460 / E- mail : wmsc.1460@gmail.com / http://water.rid.go.th/wmsc

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

น้ำท่วมพื้นที่โครงการฯชัณสูตร ส่วนใหญ่เข้าสู่ภาวะปกติแล้ว

ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำกรมชลประทาน รายงานสถานการณ์น้ำ ภายหลังจากที่เกิดเหตุการณ์น้ำไหลล้นข้ามคลองในเขตอ.สามโก้ จ.อ่างทอง ซึ่งอยู่ในความดูแลของโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชัณสูตร นั้น

สาเหตุเนื่องจากเกิดฝนตกหนักในพื้นที่ตั้งแต่วันที่ 4 – 6 ก.ค.ที่ผ่านมา ประกอบกับพื้นที่นาข้าวของเกษตรกรส่วนใหญ่เตรียมที่จะเก็บเกี่ยวผลผลิต ทำให้เกษตรกรต้องสูบน้ำออกจากนาข้าวลงสู่คลองส่งน้ำ จนทำให้ระดับน้ำในคลองมีการสะสมมากขึ้น ทำให้เกิดน้ำล้นคลองส่งน้ำ 1 ขวา ชัณสูตร กิโลเมตรที่ 62+000 น้ำท่วมสูงประมาณ 5 เซนติเมตร ในช่วงวันที่ 8 – 9 ก.ค. ที่ผ่านมา ขณะนี้สถานการณ์ได้เข้าสู่ภาวะปกติแล้ว

สำหรับแนวทางในการบริหารจัดการน้ำ เพื่อเตรียมรับมือในกรณีที่อาจจะเกิดน้ำท่วมขึ้นมาอีก ทางกรมชลประทาน ได้ลดการรับน้ำเข้าแม่น้ำน้อยผ่านประตูระบายน้ำบรมธาตุ จาก 120 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที เหลือ 70 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที เพื่อควบคุมการรับน้ำเข้าพื้นที่ของโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชัณสูตร รวมทั้งควบคุมการระบายน้ำในพื้นที่ให้เหมาะสมต่อไปแล้ว

 

**********************************

12  กรกฎาคม  2555