ข่าวสถานการณ์น้ำกรมชลประทาน

ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำกรมชลประทาน   กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

โทร.สายด่วน 1460 / E- mail : wmsc.1460@gmail.com / http://water.rid.go.th/wmsc

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

กรมชลฯ ปรับแผนการระบายน้ำลุ่มน้ำเจ้าพระยาและแม่กลอง

                ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ กรมชลประทาน เปิดเผยตามรายงานของกรมอุตุนิยมวิทยาว่า ในวันที่ 21 มิ.ย. ร่องมรสุมพาดผ่านประเทศพม่าตอนบน และตอนใต้ของประเทศจีน ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามัน ประเทศไทย และอ่าวไทย ทำให้บริเวณประเทศไทยตอนบนมีฝนกระจาย และในช่วงวันที่ 22-27 มิ.ย. ร่องมรสุมจะยังคงพาดผ่านประเทศพม่าตอนบน และตอนใต้ของประเทศจีน ในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามัน ประเทศไทย และอ่าวไทย มีกำลังอ่อนลง ทำให้ทั่วประเทศมีฝนลดลงเว้นแต่บริเวณภาคเหนือที่ยังคงมีฝนกระจาย โดยในพื้นที่ภาคเหนือ ในช่วงวันที่ 22-27 มิ.ย. จะมีฝนฟ้าคะนองเป็นแห่งๆ ถึงกระจาย ร้อยละ 30-40 ของพื้นที่ ส่วนมากทางตอนบนและด้านตะวันตกของภาค นั้น

                กรมชลประทาน ได้ติดตามสถานการณ์น้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาอย่างต่อเนื่อง พบว่าในช่วงที่ผ่านมาปริมาณฝนในพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาตอนบนลดน้อยลง ทำให้ปริมาณน้ำท่าตามลำน้ำธรรมชาติจากพื้นที่ตอนบนมีแนวโน้มลดลง ในขณะเดียวกันปริมาณน้ำจากพื้นที่ตอนบนก็อยู่ในเกณฑ์ที่เพียงพอต่อความต้องการใช้น้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาทั้งหมด ยกเว้นในพื้นที่ทุ่งฝั่งตะวันออกที่รับน้ำเข้าพื้นที่ได้น้อยลง เนื่องจากในช่วงที่ผ่านมาเขื่อนเจ้าพระยาต้องช่วยระบายน้ำจากทางตอนบน ทำให้ระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาด้านเหนือเขื่อนลดระดับลง กรมชลประทาน จึงได้แก้ไขปัญหาโดยการยกระดับน้ำเหนือเขื่อนให้สูงขึ้นในระดับ +16.30 เมตร(รทก.) ตั้งแต่วันที่ 19 มิ.ย. 55 ที่ผ่านมา เพื่อให้พื้นที่ด้านทุ่งฝั่งตะวันออก สามารถรับน้ำเข้าพื้นที่ได้ตามเกณฑ์ปกติ

                ทั้งนี้ ในส่วนของการระบายน้ำจากเขื่อนต่างๆ ในพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยา ได้มีการปรับแผนการระบายน้ำในช่วงวันที่ 25 มิ.ย. – 1 ก.ค. 55 ดังนี้ เขื่อนภูมิพล จะระบายน้ำในอัตราเฉลี่ยวันละประมาณ 8 ล้านลูกบาศก์เมตร เขื่อนสิริกิติ์ จะระบายเฉลี่ยวันละ 28 ล้านลูกบาศก์เมตร เขื่อนแควน้อยบำรุงแดน จะระบายน้ำในอัตราเฉลี่ยวันละประมาณ 4.32 ล้านลูกบาศก์เมตร และเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ จะระบายน้ำในอัตราเฉลี่ยวันละประมาณ 2.59 ล้านลูกบาศก์เมตร

                ในส่วนของลุ่มน้ำแม่กลอง ได้มีการปรับแผนการระบายน้ำจากเขื่อนต่างๆ โดยในช่วงวันที่ 25 มิ.ย. – 1 ก.ค. เขื่อนศรีนครินทร์(ผ่านเขื่อนทดน้ำท่าทุ่งนา) และเขื่อนวชิราลงกรณ จะระบายน้ำลงสู่แม่น้ำแม่กลอง ในอัตราเฉลี่ยวันละประมาณ 14.69 ล้านลูกบาศก์เมตร

                 อนึ่ง การปรับแผนการระบายน้ำทั้งในส่วนของลุ่มน้ำเจ้าพระยาและลุ่มน้ำแม่กลองในครั้งนี้ ได้พิจารณาตามสภาพความเหมาะสมของสภาวะอากาศ และสภาพน้ำท่าในพื้นที่ โดยไม่ให้ส่งผลกระทบต่อพื้นที่การเกษตรทั้งสองลุ่มน้ำแต่อย่างใด

 

****************************

                22  มิถุนายน  2555