ข่าวสถานการณ์น้ำกรมชลประทาน

ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำกรมชลประทาน   กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

โทร.สายด่วน 1460 / E- mail : wmsc.1460@gmail.com / http://water.rid.go.th/wmsc

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

กรมชลประทาน เพิ่มการระบายน้ำเขื่อนเจ้าพระยา เตรียมรับมือน้ำเหนือ

                ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ กรมชลประทาน เปิดเผยว่า ในช่วงตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมา มีฝนตกชุกกระจายในพื้นที่ตอนบนของลุ่มน้ำเจ้าพระยา ทำให้ปริมาณน้ำท่าตามธรรมชาติในพื้นที่ภาคเหนือตอนล่างและภาคกลางมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น ประกอบกับจากการพยากรณ์อากาศของกรมอุตุนิยมวิทยาว่า ในช่วงวันที่ 10 – 14 มิ.ย. นี้ ในพื้นที่ทางตอนบนและภาคกลางด้านตะวันตก จะมีฝนฟ้าคะนองกระจายทั่วไปถึงร้อยละ 60 – 70 และมีฝนตกหนังบางแห่ง ข้อควรระวัง ในระยะนี้ ขอให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยของภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน และภาคใต้ ระวังอันตรายจากฝนตกหนัก ซึ่งอาจจะทำให้เกิดสภาวะน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากได้ นั้น

                กรมชลประทาน โดยสำนักชลประทานที่ 12 ได้วางแผนในการบริหารจัดการน้ำเหนือ ด้วยการเพิ่มการระบายน้ำของเขื่อนเจ้าพระยา ควบคุมปริมาณน้ำเหนือให้ระบายลงสู่ทางตอนล่างอย่างเหมาะสม ซึ่งจะส่งผลให้ระดับน้ำทางด้านท้ายเขื่อนเจ้าพระยา มีระดับน้ำสูงขึ้น แต่จะไม่เกิดน้ำล้นตลิ่งแต่อย่างใด พร้อมกันนี้ ได้แจ้งไปยังจังหวัดชัยนาท สิงห์บุรี อ่างทอง และพระนครศรีอยุธยา เพื่อแจ้งให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูลสถานการณ์น้ำแล้ว

                อนึ่ง อ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ในพื้นที่ภาคเหนือและภาคกลาง ยังสามารถรองรับปริมาณน้ำได้อีกจำนวนมาก ซึ่งกรมชลประทาน ได้ให้ทุกโครงการฯ ในพื้นที่เสี่ยงภัยน้ำท่วม ให้ติดตามสถานการณ์น้ำและเตรียมพร้อมรับมืออย่างใกล้ชิดต่อไปแล้ว

 

****************************

                11  มิถุนายน  2555