ข่าวสถานการณ์น้ำกรมชลประทาน

ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำกรมชลประทาน   กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

โทร.สายด่วน 1460 / E- mail : wmsc.1460@gmail.com / http://water.rid.go.th/wmsc

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

สถานการณ์น้ำท่าในแม่น้ำสายหลักทางตอนบนและภาคกลาง แนวโน้มน้ำสูงขึ้น แต่ยังอยู่ในภาวะปกติ

                ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ กรมชลประทาน รายงานสถานการณ์น้ำ ในแม่น้ำสายต่างๆ ทางตอนบนและพื้นที่ภาคกลาง หลังเกิดฝนตกกระจายในหลายพื้นในระยะนี้ ทำให้ระดับน้ำในแม่น้ำหลายสายมีระดับน้ำสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง แต่ยังอยู่ในภาวะปกติ (ข้อมูล ณ 8 มิ.ย. 55)

                 แม่น้ำปิง ที่สถานี P.1 (สะพานนวรัฐ) อ.เมือง จ.เชียงใหม่ ระดับน้ำอยู่ที่ 1.40 เมตร ต่ำกว่าตลิ่ง 2.30 เมตร(ระดับตลิ่ง 3.70 เมตร) , สถานี P.17 อ.บรรพตพิสัย จ.นครสวรรค์(ก่อนที่แม่น้ำปิงจะไหลไปบรรจบกับแม่น้ำน่านที่ปากน้ำโพธิ์ เป็นต้นแม่น้ำเจ้าพระยา) ระดับน้ำต่ำกว่าตลิ่งประมาณ 3.31 เมตร  แม่น้ำวัง สถานี W1C อ.เมืองลำปาง ระดับน้ำอยู่ที่ 0.36 เมตร ต่ำกว่าตลิ่ง 4.84 เมตร(ระดับตลิ่ง 5.20 เมตร) , สถานี W4A อ.สามเงา จ.ตาก ระดับน้ำอยู่ที่ 2.90 เมตร ต่ำกว่าตลิ่ง 4.20 เมตร (ระดับตลิ่ง 7.10 เมตร)  แม่น้ำยม สถานี Y.20 บ.ห้วยสัก อ.สอง จ.แพร่ ระดับน้ำอยู่ที่ 2.10 เมตร ต่ำกว่าตลิ่ง 9.90 เมตร(ระดับตลิ่ง 12 เมตร) , สถานี Y.4 อ.เมืองสุโขทัย  ระดับน้ำอยู่ที่ 3.87 เมตร ต่ำกว่าตลิ่ง 3.56 เมตร(ระดับตลิ่ง 7.43 เมตร) ,สถานี Y.16 อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก ระดับน้ำอยู่ที่ 6 เมตร ต่ำกว่าตลิ่ง 1.15 เมตร(ระดับตลิ่ง 7.15 เมตร)   แม่น้ำน่าน ที่สถานี N.1 อ.เมืองน่าน ระดับน้ำอยู่ที่ 0.40 เมตร ต่ำกว่าตลิ่ง 6.60 เมตร(ระดับตลิ่ง 7 เมตร) , สถานี N.5A อ.เมืองพิษณุโลก ระดับน้ำอยู่ที่ 2.88 เมตร ต่ำกว่าตลิ่ง 7.66 เมตร(ระดับตลิ่ง 10.54 เมตร) , สถานี N.7A อ.เมืองพิจิตร ระดับน้ำอยู่ที่ 4.60 เมตร ต่ำกว่าตลิ่ง 6.18 เมตร(ระดับตลิ่ง 10.78 เมตร) , สถานี N.67 อ.ชุมแสง จ.นครสวรรค์ (เป็นจุดที่ก่อนแม่น้ำน่านจะไหลไปบรรจบกับแม่น้ำปิง ที่ปากน้ำโพธิ์ เป็นต้นแม่น้ำเจ้าพระยา) ระดับน้ำต่ำกว่าตลิ่งประมาณ 5.32 เมตร

                จากสถานการณ์ดังกล่าว ส่งผลให้แม่น้ำเจ้าพระยา ที่สถานี C.2 อ.เมืองนครสวรรค์ บริเวณต้นแม่น้ำเจ้าพรยา(ปากน้ำโพธิ์) มีปริมาณน้ำไหลผ่าน 743 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที(ปริมาณน้ำสูงสุดที่รับได้ 3,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที) ระดับน้ำยังต่ำกว่าตลิ่งประมาณ 5.59 เมตร และแม่น้ำสะแกกรัง ที่สถานี Ct.2A อ.เมืองอุทัยธานี(ลำน้ำสาขาไหลลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยา) ระดับน้ำยังต่ำกว่าตลิ่งประมาณ 4.78 เมตร ทำให้มีปริมาณน้ำไหลผ่านเขื่อนเจ้าพระยา(สถานี C.13)    อ.สรรพยา จ.ชัยนาท 397 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ระดับน้ำเหนือเขื่อนอยู่ที่ 16.50 เมตร ต่ำกว่าตลิ่งประมาณ 50 เซนติเมตร และระดับน้ำท้ายเขื่อนอยู่ที่ 8.77 เมตร ต่ำกว่าตลิ่ง 7.57 เมตร  ส่วนจุดอื่นๆที่แม่น้ำเจ้าพระยาไหลผ่าน มีดังนี้ สถานี C.3 อ.เมืองสิงห์บุรี ระดับน้ำอยู่ที่ 5.02 เมตร ระดับน้ำยังต่ำกว่าตลิ่งประมาณ 6.68 เมตร(ระดับตลิ่ง 11.70 เมตร) , สถานี C.7A อ.เมืองอ่างทอง ระดับน้ำอยู่ที่ 2.29 เมตร ระดับน้ำยังต่ำกว่าตลิ่งประมาณ 7.03 เมตร (ระดับตลิ่ง 9.32 เมตร) , สถานี C.35 อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา ระดับน้ำอยู่ที่ 1.09 เมตร ระดับน้ำยังต่ำกว่าตลิ่งประมาณ 3.49 เมตร (ระดับตลิ่ง 4.58 เมตร) , สถานี C.29 อ.บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา (จุดวัดปริมาณน้ำที่จะไหลผ่านลงสู่กรุงเทพฯ) ระดับน้ำอยู่ที่ 1.04 เมตร ระดับน้ำยังต่ำกว่าตลิ่งประมาณ 2.36 เมตร(ระดับตลิ่ง 3.40 เมตร) มีปริมาณน้ำไหลผ่าน 398 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที

                ทั้งนี้ กรมอุตุนิยมวิทยา ได้คาดการณ์ว่า  ในช่วงวันที่ 7-13 มิ.ย. มรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามัน ประเทศไทย และอ่าวไทย ทำให้ประเทศไทยโดยเฉพาะด้านรับลมมรสุมทางด้านตะวันตกของประเทศภาคตะวันออก และภาคใต้ตอนบนมีฝนตกชุกหนาแน่นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่ง ตลอดช่วง

 

                8  มิถุนายน  2555