ข่าวสถานการณ์น้ำกรมชลประทาน

ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำกรมชลประทาน   กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

โทร.สายด่วน 1460 / E- mail : wmsc.1460@gmail.com / http://water.rid.go.th/wmsc

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

สถานการณ์น้ำท่วมภาคใต้ : ชุมพรแจ้งเตือนประชาชนเมืองหลังสวนรับมือน้ำล้นตลิ่งเย็นวันนี้

ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำกรมชลประทาน รายงานสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่ภาคใต้ หลังจากเกิดฝนตกหนักในช่วง 1 – 2 วันที่ผ่านมา ส่งผลให้เกิดน้ำท่วมในพื้นที่จังหวัดต่างๆ อาทิ จังหวัดระนอง ฝนที่ตกหนักทำให้เกิดน้ำท่วม ในพื้นที่อ.สุขสำราญ  บริเวณคลองนาคา และคลองกำพวน, อ.กะเปอร์ บริเวณคลองบางหิน น้ำท่วมสูงประมาณ 30 เซนติเมตร , อ.กระบุรี มีน้ำท่วมถนนเพชรเกษมสาย 4 บ้านทับหลี สถานการณ์น้ำท่วมยังทรงตัวและปิดการจราจรแล้ว ส่วนที่อ.เมืองระนอง มีน้ำท่วมบริเวณหน้าสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระนอง ประมาณ 15 เซนติเมตร

ในส่วนของจังหวัดชุมพร หลังจากเกิดฝนตกหนักทางตอนบนของลุ่มน้ำท่าตะเภา ทำให้มีน้ำป่าไหลหลากลงสู่คลองท่าตะเภาจำนวนมาก โครงการชลประทานชุมพร ได้ใช้ประตูระบายน้ำหัววัง-พนังตัก ในการบริหารจัดการน้ำในลุ่มน้ำคลองอู่ตะเภา เพื่อป้องกันไม่ให้ปริมาณน้ำจำนวนมากไหลผ่านเข้าสู่ตัวเมืองชุมพร โดยการเร่งระบายน้ำให้ไหลลงสู่ทะเลให้เร็วที่สุดผ่านคลองหัววัง-พนังตัก ปัจจุบันระดับน้ำในคลองท่าตะเภา อยู่ต่ำกว่าตลิ่ง 1.20 เมตร อยู่ในเกณฑ์เฝ้าระวัง ส่วนคลองอื่นอาทิ คลองรับร่อ ระดับน้ำต่ำกว่าตลิ่ง 50 เซนติเมตร , คลองสวี ระดับน้ำสูงกว่าตลิ่ง 50 เซนติเมตร มีน้ำท่วมถนนสายเอเชียบริเวณแยกหนองพรหม น้ำท่วมสูงประมาณ 10 เซนติเมตร ระยะทางประมาณ 100 เมตร

อนึ่ง จากการติดตามสถานการณ์น้ำในเขตอำเภอหลังสวน พบว่าระดับน้ำในคลองหลังสวนมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น และอาจจะล้นตลิ่งเข้าท่วมที่ลุ่มต่ำ และย่านชุมชนเมืองหลังสวนได้ ภายในเวลาประมาณ 18.00 น.ของวันนี้       (6 มิ.ย. 55) โครงการชลประทานชุมพรได้รายงานสถานการณ์ให้ทางจังหวัดชุมพรทราบ เพื่อแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยน้ำท่วมให้เตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์น้ำเอ่อล้นตลิ่งแล้ว

กรมชลประทาน จึงขอให้ประชาชนในพื้นที่ริมตลิ่งคลองหลังสวนในเขตอำเภอหลังสวน เตรียมพร้อมรับมือ พร้อมทั้งขอให้ติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดด้วย

 

*****************************

6  มิถุนายน  2555