ข่าวสถานการณ์น้ำกรมชลประทาน

ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำกรมชลประทาน   กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

โทร.สายด่วน 1460 / E- mail : wmsc.1460@gmail.com / http://water.rid.go.th/wmsc

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

สถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำภาคเหนือ : เขื่อนส่วนใหญ่ยังรับน้ำได้อีกมาก

ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ กรมชลประทาน รายงานสถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ทั้งประเทศ ล่าสุด(29 พ.ค. 55) มีปริมาณน้ำรวมกัน จำนวน 36,986 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือคิดเป็นร้อยละ 53 ของความจุอ่างฯขนาดใหญ่รวมกันทั้งหมด สามารถรองรับน้ำในช่วงฤดูฝนนี้ได้อีกกว่า 33,000 ล้านลูกบาศก์เมตร  

                สำหรับสถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ ในพื้นที่ภาคเหนือ หลังจากที่เริ่มเข้าสู่ฤดูฝนมาได้ระยะหนึ่งแล้ว พบว่าสถานการณ์น้ำโดยรวมของอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ทั้งหมด ยังสามารถรองรับน้ำได้อีกกว่า 13,000 ล้านลูกบาศก์เมตร ไล่กันตั้งแต่ เขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ มีปริมาณน้ำ 125 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือคิดเป็นร้อยละ 47 ของความจุอ่างฯ สามารถรองรับน้ำได้อีกกว่า 140 ล้านลูกบาศก์เมตร ปริมาณน้ำในปีนี้น้อยกว่าปีที่แล้ว ณ เวลาเดียวกัน 24 ล้านลูกบาศก์เมตร เขื่อนแม่กวงอุดมธารา อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ มีปริมาณน้ำ 114 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือคิดเป็นร้อยละ 43 ของความจุอ่างฯ สามารถรองรับน้ำได้อีกกว่า 140 ล้านลูกบาศก์เมตร ปริมาณน้ำในปีนี้น้อยกว่าปีที่แล้ว ณ เวลาเดียวกัน 1 ล้านลูกบาศก์เมตร เขื่อนกิ่วคอหมา อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง มีปริมาณน้ำ 88 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือคิดเป็นร้อยละ 52 ของความจุอ่างฯ สามารถรองรับน้ำได้อีกกว่า 80 ล้านลูกบาศก์เมตร ปริมาณน้ำในปีนี้น้อยกว่าปีที่แล้ว ณ เวลาเดียวกัน 18 ล้านลูกบาศก์เมตร เขื่อนกิ่วลม อ.เมือง จ.ลำปาง มีปริมาณน้ำ 72 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือคิดเป็นร้อยละ 68 ของความจุอ่างฯ สามารถรองรับน้ำได้อีกกว่า 30 ล้านลูกบาศก์เมตร ปริมาณน้ำในปีนี้มากกว่าปีที่แล้ว ณ เวลาเดียวกัน 20 ล้านลูกบาศก์เมตร

                เขื่อนภูมิพล อ.สามเงา จ.ตาก มีปริมาณน้ำ 6,203 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือคิดเป็นร้อยละ 46 ของความจุอ่างฯ สามารถรองรับน้ำได้อีกกว่า 7,200 ล้านลูกบาศก์เมตร ปริมาณน้ำในปีนี้น้อยกว่าปีที่แล้ว ณ เวลาเดียวกัน 673 ล้านลูกบาศก์เมตร เขื่อนสิริกิติ์ อ.ท่าปลา จ.อุตรดิตถ์ มีปริมาณน้ำ 4,664 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือคิดเป็นร้อยละ 49 ของความจุอ่างฯ สามารถรองรับน้ำได้อีกกว่า 4,800 ล้านลูกบาศก์เมตร ปริมาณน้ำในปีนี้น้อยกว่าปีที่แล้ว ณ เวลาเดียวกัน 20 ล้านลูกบาศก์เมตร ปริมาณน้ำในปีนี้มากกว่าปีที่แล้ว ณ เวลาเดียวกัน 341 ล้านลูกบาศก์เมตร และเขื่อนแควน้อยบำรุงแดน    อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก มีปริมาณน้ำ 277 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือคิดเป็นร้อยละ 29 ของความจุอ่างฯ สามารถรองรับน้ำได้อีกกว่า 660 ล้านลูกบาศก์เมตร ปริมาณน้ำในปีนี้น้อยกว่าปีที่แล้ว ณ เวลาเดียวกัน 44 ล้านลูกบาศก์เมตร

                แนวโน้มสถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำในพื้นที่ภาคเหนือ หลังเข้าสู่ฤดูฝนมาได้ระยะหนึ่งแล้ว และเริ่มมีปริมาณน้ำไหลเข้าอ่างฯมากขึ้น แต่ยังอยู่ในเกณฑ์น้อย ทำให้ยังมีพื้นที่รองรับน้ำได้อีกมาก อย่างไรก็ตาม กรมอุตุนิยมวิทยา ยังคงเตือนภาคเหนือว่า  จะยังมีฝนฟ้าคะนองเกือบทั่วไป ร้อยละ 70-80 ของพื้นที่ ตลอดช่วง และมีฝนตกหนักบางแห่งโดยเฉพาะในช่วงวันที่ 29-31 พ.ค. 55 ซึ่งกรมชลประทาน ได้ให้โครงการชลประทานทุกแห่งในภาคเหนือ วางแผนบริหารจัดการน้ำในอ่างเก็บน้ำทุกแห่ง  ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด โดยให้สอดคล้องกับสภาวะฝนที่ตกลงมา และไม่ส่งผลกระทบต่อพื้นที่ทางด้านท้ายอ่างฯด้วย

 

****************************************

29  พฤษภาคม  2555