ข่าวสถานการณ์น้ำกรมชลประทาน

ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำกรมชลประทาน   กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

โทร.สายด่วน 1460 / E- mail : wmsc.1460@gmail.com / http://water.rid.go.th/wmsc

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ฝนตกมากขึ้นทางตอนบน แต่สถานการณ์น้ำท่าในลุ่มน้ำเจ้าพระยายังอยู่ในเกณฑ์ปกติ

                ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ กรมชลประทาน เปิดเผยว่า ในระยะ 1 – 2 วันที่ผ่านมา มีฝนตกกระจายในหลายพื้นที่ทางตอนบนของประเทศ ส่งผลให้ระดับน้ำในแม่น้ำหลายสายมีระดับน้ำสูงขึ้นเล็กน้อย แนวโน้มระดับน้ำจะสูงขึ้นเป็นแห่งๆ แต่ยังอยู่ในเกณฑ์ปกติ ดังนี้  (ข้อมูล ณ 28 พ.ค. 55)

                 แม่น้ำปิง ที่สถานี P.1 (สะพานนวรัฐ) อ.เมือง จ.เชียงใหม่ ระดับน้ำอยู่ที่ 1.35 เมตร(ระดับตลิ่ง 3.70 เมตร) , สถานี P.17 อ.บรรพตพิสัย จ.นครสวรรค์(ก่อนที่แม่น้ำปิงจะไหลไปบรรจบกับแม่น้ำน่านที่ปากน้ำโพธิ์ เป็นต้นแม่น้ำเจ้าพระยา) ระดับน้ำอยู่ที่ 34.62 เมตร(ระดับตลิ่ง 38.08 เมตร)  แม่น้ำวัง ที่สถานี W1C อ.เมืองลำปาง ระดับน้ำอยู่ที่ 0.39 เมตร(ระดับตลิ่ง 5.20 เมตร) , สถานี W4A อ.สามเงา จ.ตาก ระดับน้ำอยู่ที่ 1.98 เมตร(ระดับตลิ่ง 7.10 เมตร) , สถานี W1C อ.เมืองลำปาง ระดับน้ำอยู่ที่ 0.39 เมตร(ระดับตลิ่ง 5.20 เมตร)  แม่น้ำยม ที่สถานี Y.20 บ.ห้วยสัก อ.สอง จ.แพร่ ระดับน้ำอยู่ที่ 4.79 เมตร(ระดับตลิ่ง 12 เมตร) , สถานี Y.4 อ.เมืองสุโขทัย  ระดับน้ำอยู่ที่ 3.34 เมตร(ระดับตลิ่ง 7.43 เมตร) , สถานี Y.16 อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก ระดับน้ำอยู่ที่ 3.19 เมตร(ระดับตลิ่ง 7.15 เมตร)  แม่น้ำน่าน ที่สถานี N.1 อ.เมืองน่าน ระดับน้ำอยู่ที่ 0.72 เมตร(ระดับตลิ่ง 7 เมตร) , สถานี N.5A อ.เมืองพิษณุโลก ระดับน้ำอยู่ที่ 3.83 เมตร(ระดับตลิ่ง 10.54 เมตร) , สถานี N.7A อ.เมืองพิจิตร ระดับน้ำอยู่ที่ 3.51 เมตร(ระดับตลิ่ง 10.78 เมตร) , สถานี N.67 อ.ชุมแสง จ.นครสวรรค์ (ก่อนที่แม่น้ำน่านจะไหลไปบรรจบกับแม่น้ำปิง ที่ปากน้ำโพธิ์ เป็นต้นแม่น้ำเจ้าพระยา) ระดับน้ำอยู่ที่ 21.55 เมตร(ระดับตลิ่ง 28.30 เมตร)

                จากสถานการณ์ดังกล่าว ส่งผลให้แม่น้ำเจ้าพระยา ที่สถานี C.2 อ.เมืองนครสวรรค์ มีระดับอยู่ที่ 19.78 เมตร(ระดับตลิ่ง +26.20 เมตร) ปริมาณน้ำไหลผ่าน 515 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที(ปริมาณน้ำสูงสุดที่รับได้ 3,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที) และแม่น้ำสะแกกรัง ที่สถานี Ct.2A อ.เมืองอุทัยธานี(ลำน้ำสาขาของแม่น้ำเจ้าพระยา) ระดับอยู่ที่ 16.54 เมตร(ระดับตลิ่ง +21.34 เมตร) ทำให้มีปริมาณน้ำไหลผ่านเขื่อนเจ้าพระยา(สถานี C.13) อ.สรรพยา จ.ชัยนาท 134 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ระดับน้ำเหนือเขื่อนอยู่ที่ 16.55 เมตร ต่ำกว่าตลิ่งประมาณ 45 เซนติเมตร และระดับน้ำท้ายเขื่อนอยู่ที่ 6.81 เมตรต่ำกว่าตลิ่ง 9.53 เมตร  ส่วนจุดอื่นๆที่แม่น้ำเจ้าพระยาไหลผ่านมีดังนี้ สถานี C.3 อ.เมืองสิงห์บุรี ระดับน้ำอยู่ที่ 3.29 เมตร(ระดับตลิ่ง 11.70 เมตร) , สถานี C.7A อ.เมืองอ่างทอง ระดับน้ำอยู่ที่ 1.35 เมตร(ระดับตลิ่ง 9.32 เมตร) , สถานี C.35      อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา ระดับน้ำอยู่ที่ 0.78 เมตร(ระดับตลิ่ง 4.58 เมตร) , สถานี C.36 (คลองบางหลวง ลำน้ำสาขาแม่น้ำเจ้าพระยา) อ.บางบาล จ.พระนครศรีอยุธยา ระดับน้ำอยู่ที่ 0.76 เมตร(ระดับตลิ่ง 4.00 เมตร) , สถานี C.29 อ.บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา ระดับน้ำอยู่ที่ 0.89 เมตร(ระดับตลิ่ง 3.40 เมตร)

                ทั้งนี้ กรมอุตุนิยมวิทยา ได้แจ้งว่า  ในช่วงวันที่ 28-29 พ.ค. 55 นี้ ขอให้ประชาชนบริเวณภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคใต้ฝั่งตะวันตก ระวังอันตรายจากฝนตกหนัก ซึ่งอาจจะทำให้เกิดสภาวะน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากได้ โดยกรมชลประทาน ได้ให้ทุกโครงการชลประทานในพื้นที่เสี่ยงภัยน้ำท่วม ให้เตรียมพร้อมรับมือกับสถานการณ์น้ำหลากที่อาจจะเกิดขึ้นแล้ว  จึงขอให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดด้วย

 

                28  พฤษภาคม  2555