ข่าวสถานการณ์น้ำกรมชลประทาน

ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำกรมชลประทาน   กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

โทร.สายด่วน 1460 / E- mail : wmsc.1460@gmail.com / http://water.rid.go.th/wmsc

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ปทุมฯ - นนท์ หลายพื้นที่น้ำแห้งเข้าสู่ภาวะปกติแล้ว

           ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำกรมชลประทาน เปิดเผยว่า ตามที่กรมชลประทาน ได้วางมาตรการในการเร่งระบายน้ำที่ท่วมขังอยู่ในเขตจังหวัดปทุมธานี และนนทบุรี ให้เข้าสู่ภาวะปกติโดยเร็ว นั้น

           สถานการณ์ล่าสุด(13 ธ.ค. 54) ในเขตอ.เมือง จ.ปทุมธานี กรมชลประทาน ได้ติดตั้งเครื่องสูบน้ำในพื้นที่หมู่บ้านต่างๆ อาทิ หมู่บ้านชวนชื่นการ์เด้น จำนวน 5 เครื่อง สถานการณ์เข้าสู่ภาวะปกติแล้วตั้งแต่วันที่ 10 ธันวาคม, หมู่บ้านชวนชื่นฟลอร่าวิลล์ จำนวน 9 เครื่อง ปัจจุบันน้ำท่วมขังภายในหมู่บ้านลดลงเหลือประมาณ 20 เซนติเมตร คาดว่าสถานการณ์จะเข้าสู่ภาวะปกติภายในวันนี้(13 ธ.ค.)

            สำหรับสถานการณ์น้ำในเขตจ.นนทบุรี หลังจากที่กรมชลประทาน ได้ติดตั้งเครื่องสูบน้ำเพื่อเร่งระบายน้ำท่วมขังออกจากพื้นที่ต่างๆ ทำให้หลายพื้นที่เข้าสู่ภาวะปกติแล้ว อาทิ วัดพิกุลเงิน อ.บางใหญ่ จำนวน 1 เครื่อง สถานการณ์เข้าสู่ภาวะปกติแล้วตั้งแต่วันที่ 9 ธันวาคม , หมู่บ้านชลลดา อ.บางบัวทอง จำนวน 19 เครื่อง เข้าสู่ภาวะปกติตั้งแต่วันที่ 10 ธันวาคม และหมู่บ้าน ช รุ่งเรือง 6 จำนวน 1 เครื่อง เข้าสู่ภาวะปกติแล้วเมื่อวันที่ 11 ธันวาคม

           ส่วนหมู่บ้านที่ยังมีน้ำท่วมขังอยู่ และมีการสูบระบายน้ำอย่างต่อเนื่อง ได้แก่ หมู่บ้านบัวทอง ติดตั้งเครื่องสูบน้ำจำนวน 9 เครื่อง และหมู่บ้านสินเพชร ติดตั้งเครื่องสูบน้ำ จำนวน 7 เครื่อง ปัจจุบันทั้ง 2 หมู่บ้าน ระดับน้ำลดลงเหลือประมาณ 20 เซนติเมตร คาดว่าสถานการณ์จะเข้าสู่ภาวะปกติภายในวันนี้(13 ธ.ค.) ส่วนหมู่บ้านพฤกษา 3 ที่ติดตั้งเครื่องสูบน้ำ จำนวน 3 เครื่อง ระดับน้ำภายในหมู่บ้านลดลงเหลือประมาณ 50 เซนติเมตร คาดว่าจะเข้าสู่ภาวะปกติภายในวันที่ 14 ธ.ค. นี้

           นอกจากนี้ ยังมีพื้นที่อื่นๆ ที่กรมชลประทาน ได้ติดตั้งเครื่องสูบน้ำ เพื่อเร่งระบายน้ำอย่างต่อเนื่อง ทำให้หลายหมู่บ้านน้ำแห้งเข้าสู่ภาวะปกติแล้ว ดังนี้ พื้นที่ อ.บางใหญ่ ได้แก่ หมู่บ้านร่มไม้บางใหญ่ จำนวน 1 เครื่อง สถานการณ์น้ำเข้าสู่ภาวะปกติแล้วตั้งแต่วันที่ 9 ธันวาคม , หมู่บ้านพฤกษา 18 จำนวน 2 เครื่อง เข้าสู่ภาวะปกติตั้งแต่วันที่ 11 ธันวาคม , หมู่บ้านพฤกษา18/1 จำนวน 2 เครื่อง เข้าสู่ภาวะปกติตั้งแต่วันที่ 12 ธันวาคม ส่วนหมู่บ้านที่ยังมีน้ำท่วมขังอยู่ คือ หมู่บ้านพร้อมจิตร ระดับน้ำภายในหมู่บ้านลดลงเหลือประมาณ 80 เซนติเมตร ติดตั้งเครื่องสูบน้ำ จำนวน 3 เครื่อง คาดว่าจะเข้าสู่ภาวะปกติภายในวันที่ 15 ธันวาคมนี้ และหมู่บ้านมิตรประชา ระดับน้ำท่วมขังเหลือประมาณ 30 เซนติเมตร ติดตั้งเครื่องสูบน้ำ จำนวน 1 เครื่อง คาดว่าจะเข้าสู่ภาวะปกติภายในวันที่ 14 ธันวาคมนี้

           - พื้นที่ อ.บางบัวทอง กรมชลประทาน ได้ติดตั้งเครื่องสูบน้ำ ในเขตตำบลลำโพ จำนวน 4 เครื่อง มีน้ำท่วมขังในพื้นที่ลุ่มต่ำ ซึ่งเป็นพื้นที่การเกษตร ประมาณ 0.50 – 1.00 เมตร ส่วนพื้นที่ตำบลละหาร ได้ติดตั้งเครื่องสูบน้ำ 2 เครื่อง มีน้ำท่วมขังในพื้นที่ลุ่มต่ำการเกษตร ประมาณ 0.60 – 1.00 เมตร คาดว่าทั้ง 2 ตำบล จะเข้าสู่ภาวะปกติภายในวันที่ 16 และ 17 ธันวาคมนี้ ตามลำดับ

           - พื้นที่ อ.ไทรน้อย กรมชลประทาน ได้ติดตั้งเครื่องสูบน้ำ ในเขตตำบลขุนศรี จำนวน 3 เครื่อง พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่การเกษตร มีน้ำท่วมขังประมาณ 0.70 – 1.00 เมตร คาดว่าจะเข้าสู่ภาวะปกติภายในวันที่ 17 ธันวาคมนี้ ส่วนในพื้นที่หมู่ที่ 2 ตำบลคลองขวาง ได้ติดตั้งเครื่องสูบน้ำ เพื่อเร่งระบายน้ำ จำนวน 2 เครื่อง ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่การเกษตรเช่นกัน มีน้ำท่วมขังประมาณ 50 – 80 เซนติเมตร คาดว่าจะเข้าสู่ภาวะปกติภายในวันที่ 15 ธันวาคมนี้

 

******************************************

           13  ธันวาคม  2554