ข่าวสถานการณ์น้ำกรมชลประทาน

ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำกรมชลประทาน   กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

โทร.สายด่วน 1460 / E- mail : wmsc.1460@gmail.com / http://water.rid.go.th/wmsc

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ปทุมฯ - นนท์ น้ำลดลงอย่างต่อเนื่อง หลายพื้นที่เริ่มเข้าสู่ภาวะปกติแล้ว

           ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำกรมชลประทาน เปิดเผยว่า ตามที่กรมชลประทาน ได้วางมาตรการในการเร่งระบายน้ำที่ท่วมขังอยู่ในเขตจังหวัดปทุมธานี และนนทบุรี ให้เข้าสู่ภาวะปกติโดยเร็ว นั้น

           สถานการณ์ล่าสุด(8 ธ.ค. 54) ในเขตอ.เมือง จ.ปทุมธานี กรมชลประทาน ได้ดำเนินการติดตั้งเครื่องสูบน้ำที่บริเวณประตูระบายน้ำ(ปตร.)ต่างๆ อาทิ ปตร.บางกะจีน ปตร.บางคูวัด และปตร.เกาะเกรียง เพื่อเร่งระบายน้ำท่วมขังออกจากพื้นที่ จนขณะนี้มีระดับน้ำลดลงใกล้เข้าสู่ภาวะปกติแล้ว แต่ยังมีน้ำล้นตลิ่งคลองบางคูวัดและน้ำท่วมพื้นที่ลุ่มน้ำหมู่บ้านจัดสรรบางแห่ง ประมาณ 20 เซนติเมตร คาดว่าจะเข้าสู่ภาวะปกติภายในวันที่ 10 ธ.ค.นี้ สำหรับหมู่บ้านปาริชาติและหมู่บ้านมณีรินทร์ สถานการณ์เข้าสู่ภาวะปกติแล้ว ส่วนหมู่บ้านชวนชื่นการ์เด้น และหมู่บ้านชวนชื่นฟลอร่าวิลล์ มีน้ำท่วมขังอยู่ประมาณ 50 – 80 เซนติเมตร คาดว่าทั้งสองหมู่บ้านนี้จะเข้าสู่ภาวะปกติภายในวันที่ 12 ธ.ค.นี้

            สำหรับสถานการณ์น้ำในเขตจ.นนทบุรี พื้นที่อ.ปากเกร็ด กรมชลประทาน ได้ใช้ปตร.บางตะไนย์ ปตร.แหลมเหนือ และปตร.แหลมกลาง ในการบริหารจัดการน้ำ ทำให้ระดับน้ำลดลงอย่างต่อเนื่องและเข้าสู่ภาวะปกติแล้ว คงเหลือแต่น้ำท่วมขังในทุ่งประมาณ 30 เซนติเมตร ที่ไม่มีส่งผลต่อการคมนาคมและที่พักอาศัย ซึ่งจะใช้ทำการเพาะปลูกพืชฤดูแล้งต่อไป ในส่วนของอ.บางบัวทอง หมู่บ้านสมบัติบุรี กรมชลประทาน ได้ติดตั้งเครื่องสูบน้ำ 5 เครื่อง ระบายน้ำลงสู่คลองรำรี ทำให้สถานการณ์เข้าสู่ภาวะปกติแล้วเมื่อวันที่ 7 ธ.ค.ที่ผ่านมา ส่วนที่โรงพยาบาลบางบัวทอง น้ำแห้งเข้าสู่ภาวะปกติแล้ว ตลาดบางบัวทอง ระดับน้ำลดลงเหลือประมาณ 20 เซนติเมตร ถนนบางกรวย-ไทรน้อย ช่วงแยกบางพลูถึงโครงการฯพระยาบรรลือ มีน้ำท่วมขังเหลือประมาณ 10 เซนติเมตร และช่วงหน้าโครงการฯพระยาบรรลือ ถึงหน้าวัดระหาร น้ำลดลงเหลือประมาณ 20 เซนติเมตร

           นอกจากนี้ กรมชลประทาน ยังได้ติดตั้งเครื่องสูบน้ำเพิ่มเติมที่หมู่บ้านพฤกษา 18 และหมู่บ้านพฤกษา 18/1 หมู่บ้านละ 2 เครื่อง เพื่อเร่งสูบระบายน้ำลงคลองบางใหญ่ และหมู่บ้านพร้อมจิตร ติดตั้งเครื่องสูบน้ำ จำนวน 3 เครื่อง เพื่อสูบระบายน้ำลงคลองโสนน้อย คลองอ้อมนนท์ ออกสู่แม่น้ำเจ้าพระยาโดยเร็วต่อไป

 

******************************************

           8  ธันวาคม  2554