ข่าวสถานการณ์น้ำกรมชลประทาน

ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำกรมชลประทาน   กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

โทร.สายด่วน 1460 / E- mail : wmsc.1460@gmail.com / http://water.rid.go.th/wmsc

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ผลการระบายน้ำฝั่งตะวันตก บางกรวย-บางบัวทอง หลายพื้นที่เริ่มแห้งแล้ว

           ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำกรมชลประทาน เปิดเผยว่า ตามที่กรมชลประทาน ได้ดำเนินการตามาตรการระบายน้ำที่ท่วมขังในพื้นที่ฝั่งตะวันตกของแม่น้ำเจ้าพระยา ในเขตจังหวัดปทุมธานี และนนทบุรี โดยใช้เครื่องสูบน้ำที่ได้ดำเนินการติดตั้งตามจุดต่างๆ ผลปรากฏว่า ในพื้นที่อำเภอบางกรวย หลายพื้นที่เข้าสู่ภาวะน้ำแห้งแล้ว ไม่ว่าจะเป็น ถนนเทิดพระเกียรติ ถนนบางกรวย – ไทรน้อย , หมู่บ้านนารารมย์ , หมู่บ้านธนากรวิลล่า 4 , หมู่บ้านธนากร 2 , วัดชะลอ , หน้าเทศบาลเมืองบางกรวย และบริเวณปากซอยประมวลสุข คงเหลือในพื้นที่หมู่บ้านประมวลสุข 2 ที่ยังคงมีน้ำท่วมประมาณ 30 เซนติเมตร พื้นที่บริเวณวัดพิกุล ระดับน้ำท่วมขังเหลือประมาณ 5 เซนติเมตร นอกจากนี้ กรมชลประทาน ยังได้ติดตั้งเครื่องสูบน้ำเพิ่มเติมบริเวณคลองสำโรง เพื่อช่วยลดระดับน้ำภายในหมู่บ้าน ส.ภาณุรังสีด้วย และยังได้ติดตั้งเครื่องสูบน้ำเพิ่มเติม จำนวน 2 เครื่อง ในบริเวณหมู่บ้าน Neo City เขตดอนเมือง เพื่อสูบน้ำระบายน้ำออกจากหมู่บ้าน

           สำหรับพื้นที่ถนนบางกรวย-ไทรน้อย ตั้งแต่แยกถนนกาญจนาภิเษก – เทศบาลเมืองบางบัวทอง น้ำแห้งแล้ว คงเหลือเฉพาะบริเวณหน้าเทศบาลเมืองบางบัวทอง ที่ยังคงมีน้ำท่วมขังอยู่ประมาณ 30 เซนติเมตร ส่วนบริเวณตลาดบางบัวทอง ระดับน้ำลดลงเหลือ 30 เซนติเมตร

           ในส่วนของหมู่บ้านปาริชาติ นั้น กรมชลประทาน ได้ดำเนินการปิดกั้นพื้นที่แนวคันกั้นน้ำ พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำ จำนวน 2 เครื่อง และของหมู่บ้านอีกจำนวน 10 เครื่อง เพื่อเร่งสูบระบายน้ำออกจากพื้นที่แล้ว

           อนึ่ง กรมชลประทาน ได้เข้าไปตรวจสอบพื้นที่เพิ่มเติมในหมู่บ้านการ์เด้นโฮมส์ ซอยพหลโยธิน 60 พบว่ามีน้ำท่วมขังประมาณ 60 เซนติเมตร บริเวณทางเข้าหมู่บ้าน แต่ภายในหมู่บ้านมีน้ำท่วมขังประมาณ 2 เมตร นับว่าเป็นระดับที่สูงมาก กรมชลประทานจะได้หาแนวทางระบายน้ำร่วมกับทางหมู่บ้านโดยเร็วต่อไป

          

******************************

           2  ธันวาคม  2554