ข่าวสถานการณ์น้ำกรมชลประทาน

ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำกรมชลประทาน   กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

โทร.สายด่วน 1460 / E- mail : wmsc.1460@gmail.com / http://water.rid.go.th/wmsc

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

มาตรการเร่งระบายน้ำพื้นที่ฝั่งตะวันตก ระดับน้ำลดลงอย่างต่อเนื่อง

           ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำกรมชลประทาน เปิดเผยว่า ตามที่กรมชลประทาน ได้ดำเนินการตามาตรการระบายน้ำที่ท่วมขังในพื้นที่ฝั่งตะวันตกของแม่น้ำเจ้าพระยา ในเขตจังหวัดปทุมธานี และนนทบุรี โดยใช้เครื่องสูบน้ำที่ได้ดำเนินการติดตั้งตามจุดต่างๆ ผลปรากฏ ดังนี้ พื้นที่ที่อยู่ในระหว่างการสูบน้ำระบายน้ำออก ได้แก่ หมู่บ้านประมวลสุข 2 (5 เครื่อง) มีระดับน้ำลดลง 30 เซนติเมตร คงเหลือระดับน้ำท่วมขังประมาณ 90 เซนติเมตร ขณะนี้ได้ดำเนินการขอสนับสนุนเครื่องสูบน้ำมาเพิ่มเติม เพื่อเร่งระบายน้ำให้เป็นไปอย่างต่อเนื่อง หมู่บ้านธนากรวิลล่า 4 (2 เครื่อง) ระดับน้ำท่วมสูงเหลือประมาณ 30 เซนติเมตร ส่วนบริเวณหน้าเทศบาลเมืองบางกรวย พบว่ามีการรั่วซึมของน้ำในช่วงที่น้ำหนุนสูงในคลองบางกรวย ซึ่งจะได้หารือกับทางเทศบาลเมืองบางกรวย เพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาโดยเร็วต่อไป สำหรับในพื้นที่ถนนบางกรวย-ไทรน้อย(สาย 3215) ผลจากการสูบน้ำอย่างต่อเนื่องทำให้ระดับน้ำลดลงประมาณ 3 เซนติเมตร

           ในส่วนของประตูระบายน้ำบางไผ่ใหญ่(ใต้สะพานพระราม 5) ตำบลบางไผ่ อำเภอเมืองนนทบุรี ที่ได้มีการติดตั้งเครื่องสูบน้ำทั้งหมด 7 เครื่อง และดำเนินการสูบน้ำอย่างต่อเนื่อง ทำให้ระดับน้ำลดลงไปแล้วประมาณ 50 เซนติเมตร และพื้นที่วัดโชติการาม ที่อยู่ติดกับคลองบางไผ่ใหญ่ บริเวณหน้าวัดระดับน้ำลดลงเหลือประมาณ 20 เซนติเมตร พื้นที่ภายในวัดมีสภาพแห้งแล้ว ส่วนการกู้พื้นที่ตลาดบางบัวทอง อำเภอบางบัวทอง จ.นนทบุรี ขณะนี้ได้เริ่มดำเนินการสูบน้ำแล้ว คาดว่าจะใช้เวลาในดำเนินการกู้พื้นที่แล้วเสร็จประมาณ 7 วัน

           อนึ่ง กรมชลประทาน ได้รับมอบหมายให้เข้าดำเนินการตรวจสอบพื้นที่เพิ่มเติมทางด้านฝั่งตะวันออก บริเวณหมู่บ้าน Neo city  ใกล้กับพื้นที่วัดนาวง เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร พบว่า มีระดับน้ำท่วมขังในหมู่บ้านประมาณ 50 – 70 เซนติเมตร ครอบคลุมพื้นที่ประมาณ 150 ไร่ ในเบื้องต้นประเมินว่าจะต้องใช้กระสอบทรายประมาณ 10,000 ใบ และจะต้องติดตั้งเครื่องสูบน้ำ จำนวน 2 เครื่อง เพื่อเร่งสูบระบายน้ำออกจากพื้นที่ต่อไป

           สำหรับในพื้นที่จังหวัดปทุมธานี นั้น กรมชลประทาน ได้เร่งดำเนินการติดตั้งเครื่องสูบน้ำจำนวน 2 เครื่อง บริเวณประตูระบายน้ำบางคูวัด พร้อมกับปิดกั้นพื้นที่ต่างๆ เพื่อเร่งสูบระบายน้ำไปลงคลองบางคูวัด คลองเกาะเกรียง และคลองบางตะไนย์ คาดว่าจะสามารถเริ่มสูบน้ำได้ภายในวันที่ 2 ธ.ค. 54 นี้ ซึ่งจะทำให้สถานการณ์ดีขึ้นโดยลำดับในระยะต่อไป นอกจากนี้ กรมชลประทาน ยังได้ดำเนินการเรียงกระสอบทราย ในพื้นที่หมู่บ้านปาริชาติ พร้อมกับขอรับการสนับสนุนเครื่องสูบน้ำ จำนวน 2 เครื่อง สำหรับเร่งระบายน้ำในพื้นที่หมู่บ้านปาริชาติให้เข้าสู่ภาวะปกติโดยเร็วต่อไปด้วย

 

******************************

           1  ธันวาคม  2554