ข่าวสถานการณ์น้ำกรมชลประทาน

ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำกรมชลประทาน   กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

โทร.สายด่วน 1460 / E- mail : wmsc.1460@gmail.com / http://water.rid.go.th/wmsc

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

กรมชลฯ ระดมเครื่องสูบน้ำ เร่งระบายน้ำพื้นที่ฝั่งตะวันตกอย่างต่อเนื่อง

           ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำกรมชลประทาน เปิดเผยว่า กรมชลประทาน ได้เร่งดำเนินการระบายน้ำที่ท่วมขังในพื้นที่ฝั่งตะวันตกของแม่น้ำเจ้าพระยา ในเขตจังหวัดปทุมธานี และนนทบุรี มาอย่างต่อเนื่อง โดยใช้เครื่องสูบน้ำที่ได้ดำเนินการติดตั้งตามจุดต่างๆ ผลปรากฏ ดังนี้ พื้นที่ที่เข้าสู่ภาวะปกติแล้ว ได้แก่ หมู่บ้านนรารมย์ (2 เครื่อง) วัดชะลอ (2 เครื่อง) บริเวณหน้าเทศบาลเมืองบางกรวย (1 เครื่อง) ส่วนพื้นที่ที่อยู่ในระหว่างการสูบน้ำระบายน้ำออก ได้แก่ หมู่บ้านธนากรวิลล่า 4 (1 เครื่อง) หมู่บ้านประมวลสุข 2 (5 เครื่อง) ได้มีการเสริมแนวกระสอบทรายในจุดที่แนวคันกั้นน้ำเสียหายด้วย หมู่บ้านธนากรวิลล่า 2 (2 เครื่อง) วัดพิกุล (2 เครื่อง) และถนนบางกรวย-ไทรน้อย(สาย 3215) ระยะทางประมาณ 400 เมตร จำนวน 1 เครื่อง พร้อมเสริมแนวกระสอบทรายริมถนนเดิมประมาณ 5,000 ใบ ผลจากการสูบน้ำทำให้ระดับน้ำลดลงประมาณ 4 เซนติเมตร

           นอกจากนี้ ยังได้ดำเนินการติดตั้งเครื่องสูบน้ำเพิ่มเติมอีก 4 เครื่อง บริเวณประตูระบายน้ำบางไผ่ใหญ่(ใต้สะพานพระราม 5) ตำบลบางไผ่ อำเภอเมืองนนทบุรี ซึ่งมีเครื่องสูบน้ำที่ติดตั้งไปก่อนหน้านี้ 3 เครื่อง รวมเป็นทั้งหมด 7 เครื่อง ดำเนินการสูบน้ำอย่างต่อเนื่อง ระดับน้ำลดลงประมาณวันละ 2 – 3 เซนติเมตร สำหรับการกู้พื้นที่วัดแดง ตำบลท่าอิฐ อำเภอปากเกร็ด นั้น กรมชลประทาน ได้จัดส่งและจัดเรียงกระสอบทรายจำนวน 5,000 ใบ เสร็จเรียบร้อยแล้ว ในส่วนของการกู้พื้นที่ตลาดบางบัวทอง อำเภอบางบัวทอง จ.นนทบุรี ขณะนี้ได้ดำเนินการเรียงกระสอบทราย พร้อมกับติดตั้งเครื่องสูบน้ำ จำนวน 3 เครื่อง เพื่อเร่งระบายน้ำที่ท่วมขังออกจากพื้นที่ให้เร็วที่สุดต่อไปแล้ว

           อนึ่ง ผลการสูบระบายน้ำออกจากพื้นที่ทั้งฝั่งตะวันตกและฝั่งตะวันออกของแม่น้ำเจ้าพระยา ล่าสุด(30 พ.ย. 54) สามารถสูบระบายน้ำลงสู่แม่น้ำท่าจีน แม่น้ำเจ้าพระยา แม่น้ำนครนายก แม่น้ำบางปะกง และทะเลอ่าวไทย ได้จำนวน 89.90 ล้านลูกบาศก์เมตร เนื่องจากในช่วง 2 – 3 วันที่ผ่านมาเป็นช่วงน้ำทะเลหนุนสูง ทำให้การระบายน้ำลงสู่แม่น้ำต่างๆ และอ่าวไทย เป็นไปได้น้อย อย่างไรก็ตาม ตั้งแต่วันนี้(30 พ.ย.) เป็นต้นไป สถานการณ์น้ำทะเลหนุนจะเริ่มเข้าสู่ปกติ การระบายน้ำจะทำได้อย่างสะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้นโดยลำดับ

 

******************************

           30  พฤศจิกายน  2554