ข่าวสถานการณ์น้ำกรมชลประทาน

ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำกรมชลประทาน   กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

โทร.สายด่วน 1460 / E- mail : wmsc.1460@gmail.com / http://water.rid.go.th/wmsc

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

กรมชลฯ เร่งระบายน้ำพื้นที่ฝั่งตะวันตกอย่างต่อเนื่อง

           ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำกรมชลประทาน เปิดเผยว่า ปัจจุบัน(29 พ.ย. 54) เขื่อนเจ้าพระยามีปริมาณน้ำไหลผ่าน 1,016 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ลดลงอย่างต่อเนื่อง ส่วนประตูระบายน้ำพลเทพและประตูระบายน้ำบรมธาตุ ปริมาณน้ำไหลผ่านได้ลดลงเหลือ 31 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที และ 29 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีตามลำดับ ช่วยลดปริมาณน้ำที่จะไหลลงสู่พื้นที่ฝั่งตะวันตกตอนล่างได้เป็นอย่างมาก

           สำหรับการบริหารจัดการระบายน้ำในพื้นที่ฝั่งตะวันตก กรมชลประทาน ได้แบ่งพื้นที่เป็น 4 พื้นที่ โดยในแต่ละพื้นที่จะมีการระบายน้ำลงสู่แม่น้ำท่าจีน แม่น้ำเจ้าพระยา และพื้นที่ทางตอนล่าง ประกอบด้วย

           พื้นที่ทุ่งเจ้าเจ็ด-บางยี่หน มีปริมาณน้ำคงค้างประมาณ 641 ล้านลูกบาศก์เมตร สามารถระบายน้ำลงสู่แม่น้ำท่าจีนได้วันละประมาณ  6.84 ล้านลูกบาศก์เมตร ระบายลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยาได้วันละประมาณ 5.03 ล้านลูกบาศก์เมตร และระบายน้ำลงสู่พื้นที่ตอนล่างได้อีกประมาณวันละ 22.64 ล้านลูกบาศก์เมตร แนวโน้มระดับน้ำในพื้นที่ลดลงวันละประมาณ 3 เซนติเมตร เนื่องจากยังมีปริมาณน้ำที่ค้างทุ่งที่ต้องระบายออกประมาณ 350 ล้านลูกบาศก์เมตร โดยมีแผนการระบายประมาณวันละ 20 ล้านลูกบาศก์เมตร ใช้ระยะเวลาประมาณ 2 สัปดาห์ ปัจจุบันการระบายน้ำลงทางฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา สามารถระบายน้ำโดยการเปิดประตูระบายน้ำได้แล้วเป็นบางแห่ง หากระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาต่ำกว่าตลิ่ง จะสามารถระบายน้ำได้เพิ่มมากขึ้น

           พื้นที่ทุ่งพระยาบรรลือ มีปริมาณน้ำคงค้างประมาณ 716 ล้านลูกบาศก์เมตร สามารถระบายน้ำลงสู่แม่น้ำท่าจีนได้วันละประมาณ  3.07 ล้านลูกบาศก์เมตร ระบายลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยาได้วันละประมาณ 19.02 ล้านลูกบาศก์เมตร และระบายน้ำลงสู่พื้นที่ตอนล่างได้อีกประมาณวันละ 19.53 ล้านลูกบาศก์เมตร แนวโน้มระดับน้ำลดลงประมาณวันละ 3 เซนติเมตร ปริมาณน้ำที่ต้องระบายออกประมาณ 400 ล้านลูกบาศก์เมตร คาดว่าจะใช้เวลาประมาณ 2 สัปดาห์ หากระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาต่ำกว่าตลิ่ง จะสามารถระบายน้ำได้เพิ่มมากขึ้น

           พื้นที่ทุ่งพระพิมล มีปริมาณน้ำคงค้างประมาณ 365 ล้านลูกบาศก์เมตร สามารถระบายน้ำลงสู่แม่น้ำท่าจีนได้วันละประมาณ  7.20 ล้านลูกบาศก์เมตร ระบายลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยาได้วันละประมาณ 6.69 ล้านลูกบาศก์เมตร และระบายน้ำลงสู่พื้นที่ตอนล่างได้อีกประมาณวันละ 19.61 ล้านลูกบาศก์เมตร แนวโน้มระดับน้ำลดลง 2 – 3 เซนติเมตรทุกวัน ทั้งนี้ เนื่องจากยังคงมีน้ำไหลลงมาจากทุ่งพระยาบรรลือ ลงสู่ทุ่งพระพิมลที่คลองบางภาษีและตามแนวคลองเหนือใต้ของโครงการฯพระพิมล ประกอบกับระดับน้ำในแม่น้ำท่าจีนยังสูงจากอิทธิพลของน้ำทะเลหนุน ทำให้การระบายน้ำไม่สะดวก แต่ทางด้านแม่น้ำเจ้าพระยาสามารถระบายน้ำได้มากขึ้น ผ่านทางประตูระบายน้ำฉิมพลี ประตูระบายน้ำยายส่อน และประตูระบายน้ำบางใหญ่

           พื้นที่ทุ่งภาษีเจริญ มีปริมาณน้ำคงค้างประมาณ 80 ล้านลูกบาศก์เมตร สามารถระบายน้ำลงสู่แม่น้ำท่าจีนได้วันละประมาณ  16.77 ล้านลูกบาศก์เมตร และระบายลงสู่ทะเลอ่าวไทยได้วันละประมาณ 4.58 ล้านลูกบาศก์เมตร แนวโน้มสถานการณ์น้ำ เนื่องจากยังคงมีน้ำไหลข้ามทางรถไฟสายใต้ใกล้กับคลองมหาสวัสดิ์บริเวณวัดสุวรรณ ประมาณ 300 เมตร ระดับน้ำสูงประมาณ 10 – 15 เซนติเมตร ประกอบกับระดับน้ำในแม่น้ำท่าจีนมีระดับสูงจากอิทธิพลของน้ำทะเลหนุน ทำให้การระบายน้ำทำได้ยาก แต่ยังคงสามารถระบายลงคลองมหาชัยได้ โดยผ่านทางคลองคอกกระบือและคลองบางน้ำจืด คาดว่าสถานการณ์น้ำจะเข้าสู่ภาวะปกติภายในสิ้นเดือนพฤศจิกายนนี้

 

29  พฤศจิกายน  2554