ข่าวสถานการณ์น้ำกรมชลประทาน

ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำกรมชลประทาน   กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

โทร.สายด่วน 1460 / E- mail : wmsc.1460@gmail.com / http://water.rid.go.th/wmsc

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

กรมชลฯ ส่งเครื่องสูบน้ำช่วยระบายน้ำในคลองศูนย์ราชการเมืองนราธิวาส

           ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ เปิดเผยว่า ฝนที่ตกหนักตั้งแต่วันที่ 20 – 22 พฤศจิกายน 2554 ในพื้นที่จังหวัดจังหวัดนราธิวาส ปริมาณฝนสะสม 3 วัน ในเขตอำเภอเมืองนราธิวาสวัดได้สูงสุดถึง 419.60 มิลลิเมตร ส่งผลให้ระดับน้ำในคลองศูนย์ราชการสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ประกอบกับระดับน้ำในคลองยะกังมีระดับสูงขึ้นเช่นกัน ทำให้มีน้ำเอ่อล้นตลิ่งเข้าท่วมพื้นที่ลุ่มต่ำในเขตตำบลลำภู และบริเวณบ้านพักของทหารหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาส แต่น้ำยังไม่เข้าท่วมในพื้นที่ของศูนย์ราชการฯ

           กรมชลประทาน โดยโครงการชลประทานนราธิวาส ได้สนับสนุนเครื่องสูบน้ำ  1 เครื่อง เพื่อสูบน้ำที่ท่อระบายน้ำปลายคลองศูนย์ราชการ และอีก 1 เครื่อง เร่งสูบระบายน้ำที่ท่วมขังในบริเวณบ้านพักของทหารหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาส นอกจากนี้ ยังได้เร่งสูบระบายน้ำที่สถานีสูบน้ำยะกัง และเปิดบานประตูระบายน้ำยะกัง เพื่อเร่งระบายน้ำให้ไหลลงสู่ทะเลตั้งแต่ต้นเดือนพฤศจิกายน 2554 เป็นต้นมา

           อย่างไรก็ตาม ระดับน้ำในคลองศูนย์ราชการ ยังอยู่ในเกณฑ์ที่เพิ่มสูงขึ้น จึงขอแจ้งมายังประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่บริเวณถนน ณ นคร ถนนวัชรีบำรุง และบริเวณริมคลองศูนย์ราชการ ให้เฝ้าระวังและเตรียมพร้อมรับสถานการณ์น้ำที่อาจจะเอ่อล้นตลิ่งต่อไปด้วย

 

**********************************

24  พฤศจิกายน  2554