ข่าวสถานการณ์น้ำกรมชลประทาน

ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำกรมชลประทาน   กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

โทร.สายด่วน 1460 / E- mail : wmsc.1460@gmail.com / http://water.rid.go.th/wmsc

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

กรมชลฯ เตรียมพร้อมรับมือฝนตกหนักภาคใต้ / เตือนนราธิวาสเตรียมรับมือน้ำท่วมและน้ำเอ่อล้นตลิ่ง

           ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ เปิดเผยตามที่กรมอุตุนิยมวิทยาได้คาดการณ์สภาวะอากาศว่า มรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมภาคใต้และอ่าวไทยมีกำลังแรง ทำให้ภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองเกือบทั่วไปและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่ง อาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากขึ้นได้ในบริเวณจังหวัดนครศรีธรรมราช พัทลุง สงขลา ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส ส่วนคลื่นลมในอ่าวไทยตอนล่างสูง 2-3 เมตร ขอให้ชาวเรือควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังและเรือเล็กควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันที่ 22 - 24 พฤศจิกายน 2554 นั้น

           กรมชลประทาน ได้ให้โครงการชลประทานทุกโครงการในพื้นที่ภาคใต้ เตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์น้ำและเฝ้าระวังสภาวะน้ำท่วมฉับพลันที่อาจเกิดขึ้นในช่วงฤดูฝน โดยการตรวจสอบสภาพอาคารชลประทานประเภทต่างๆ ที่ใช้ในการควบคุมการระบายน้ำ ให้มีความพร้อมใช้งานได้อย่างเต็มศักยภาพ และวางแผนบริหารจัดการน้ำในอ่างเก็บน้ำให้เหมาะสมกับสถานการณ์น้ำที่จะเปลี่ยนแปลงไปอย่างใกล้ชิด พร้อมทั้งการจัดเตรียมแผนป้องกันน้ำท่วม (แผนเผชิญเหตุ) ในจุดหรือบริเวณที่เคยเกิดเหตุน้ำท่วม ให้สามารถนำไปปฏิบัติได้อย่างทันท่วงที และมีประสิทธิภาพสูงสุดด้วย

อนึ่ง ตามที่ได้เกิดฝนตกหนักในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส ระหว่างวันที่ 20 - 21 พฤศจิกายน 2554 วัดปริมาณฝนสะสม 2 วัน ในพื้นที่ 4 อำเภอ ประกอบด้วย อำเภอเมืองนราธิวาส 179.60 มิลลิเมตร อำเภอศรีสาคร 190.40 มิลลิเมตร อำเภอยี่งอ 185.30 มิลลิเมตร และอำเภอตากใบ 170.80 มิลลิเมตร

นอกจากนี้ ในพื้นที่ลุ่มน้ำบางนรา ยังได้เกิดฝนตกหนักในบริเวณคลองตันหยงมัส(ลำน้ำสาขาของแม่น้ำบางนรา) วัดปริมาณฝนสูงสุดที่อำเภอเจาะไอร้อง 108.90 มิลลิเมตร และอำเภอระแงะ 99.90 มิลลิเมตร ส่งผลให้ระดับน้ำในแม่น้ำตันหยงมัสสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยเมื่อเวลา 15.00 น. วันนี้(22 พ.ย.) ระดับน้ำในคลองตันหยงมัสที่สถานี X 73 อยู่ที่ระดับ +14.46 เมตร(รทก.)(ระดับตลิ่งคลองตันหยงมัส 15.58 เมตร(รทก.)) ต่ำกว่าตลิ่ง 1.12 เมตร แนวโน้มระดับน้ำในคลองตันหยงมัส เพิ่มขึ้นชั่วโมงละประมาณ 10 – 15 เซนติเมตร

ดังนั้น เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ จึงขอเรียนมายังประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่อำเภอเมืองนราธิวาส ศรีสาคร ยี่งอ และตากใบ ให้เตรียมพร้อมรับสถานการณ์น้ำป่าไหลหลาก และน้ำท่วมขังในพื้นที่ลุ่มต่ำ สำหรับประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณริมคลองตันหยงมัส ได้แก่ บ้านไท บ้านแกแม ตำบลตันหยงมัส อำเภอระแงะ , บ้านมะนังกาหยี ตำบลมะนังตายอ ตำบลลำภู ตำบลบางปอ อำเภอเมืองนราธิวาส และบ้านทุ่งคา บ้านโต๊ะแม บ้านปูตะ ตำบลละหาร อำเภอยี่งอ ขอให้เฝ้าระวังเตรียมรับมือสถานการณ์น้ำเอ่อล้นตลิ่งคลองตันหยงมัส ตั้งแต่เวลาประมาณ 01.00 น. ของวันที่ 23 พ.ย. 54 เป็นต้นไป พร้อมทั้ง ขอให้เฝ้าระวังติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดตลอดเวลาด้วย 

           ในพื้นที่จังหวัดพัทลุง ได้เกิดฝนตกหนักบริเวณลุ่มน้ำคลองป่าบอน วัดปริมาณฝนสูงสุดที่ตำบลป่าบอน อำเภอป่าบอน ได้ 106.70 มิลลิเมตร ส่งผลให้ปริมาณน้ำในคลองป่าบอนเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง อาจทำให้เกิดน้ำท่วมในพื้นที่ลุ่มต่ำในเขตตำบลป่าบอน ตำบลวังใหม่ ตำบลโคกทราย และตำบลทุ่งนารี ได้ใน 1 – 2 วันนี้ จึงขอให้ประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวเตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์น้ำเอ่อล้นตลิ่ง และขอให้ติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดต่อไปด้วย

**********************************

เวลา 16.45 น.

22  พฤศจิกายน  2554