ข่าวสถานการณ์น้ำกรมชลประทาน

ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำกรมชลประทาน   กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

โทร.สายด่วน 1460 / E- mail : wmsc.1460@gmail.com / http://water.rid.go.th/wmsc

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

สถานการณ์น้ำเจ้าพระยา : การระบายน้ำในคลองมหาสวัสดิ์และคลองภาษีเจริญ

           ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ รายงานสถานการณ์น้ำในแม่น้ำเจ้าพระยา (22 พ.ย. 54) ที่จังหวัดนครสวรรค์ มีปริมาณน้ำไหลผ่าน 1,950  ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ระดับน้ำต่ำกว่าตลิ่ง 2.60 เมตร มีปริมาณน้ำไหลผ่านเขื่อนเจ้าพระยา จ.ชัยนาท 1,826 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ลดลงจากวานนี้ 101 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ระดับน้ำเหนือเขื่อน สูงกว่าระดับตลิ่ง 45 เซนติเมตร ระดับน้ำท้ายเขื่อนต่ำกว่าตลิ่ง 2.30 เมตร

           จังหวัดสิงห์บุรี   มีปริมาณน้ำไหลผ่าน 1,832 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ลดลงจากวานนี้ 76 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ระดับน้ำต่ำกว่าตลิ่ง 1.28 เมตร  จังหวัดอ่างทอง  มีปริมาณน้ำไหลผ่าน 1,896 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ลดลงจากวานนี้ 52 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ระดับน้ำต่ำกว่าตลิ่ง 1.91 เมตร  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  มีปริมาณน้ำไหลผ่าน 1,158 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ลดลงจากวานนี้ 16 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ระดับน้ำสูงกว่าตลิ่ง 1 เซนติเมตร ส่วนที่ อำเภอบางไทร มีปริมาณน้ำไหลผ่าน 2,516 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ระดับน้ำต่ำกว่าตลิ่ง 62 เซนติเมตร

           แนวโน้มสถานการณ์น้ำในแม่น้ำเจ้าพระยา ที่จังหวัดนครสวรรค์และปริมาณน้ำไหลผ่านเขื่อนเจ้าพระยา มีปริมาณลดลงอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาตอนล่างลดลงตามไปด้วย ทั้งนี้ ปริมาณน้ำที่ท่วมขังค้างทุ่งบางส่วนยังคงไหลลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยาตอนล่าง แต่อยู่ในเกณฑ์ที่ลดลงอย่างต่อเนื่องเช่นกัน

           สำหรับการระบายน้ำในพื้นที่ฝั่งตะวันตกลงสู่แม่น้ำท่าจีน นั้น กรมชลประทาน ได้ใช้คลองภาษีเจริญและคลองมหาสวัสดิ์ เป็นคลองหลักในการระบายน้ำ โดยในส่วนของภาษีเจริญ จะใช้วิธีการสูบออกเนื่องจากยังไม่สามารถเปิดประตูระบายน้ำกระทุ่มแบนได้ เพราะระดับน้ำในแม่น้ำท่าจีนยังสูงกว่าระดับน้ำในคลองภาษีเจริญ กรมชลประทาน จึงได้ติดตั้งเครื่องสูบน้ำจำนวน 16 เครื่อง และเครื่องสูบน้ำของท้องถิ่นอีกจำนวน 10 เครื่อง ในการเร่งสูบระบายน้ำลงสู่แม่น้ำท่าจีน

           ส่วนทางคลองมหาสวัสดิ์ ได้ทำการเปิดประตูระบายน้ำมหาสวัสดิ์ขึ้นที่ระดับ 50 เซนติเมตร พร้อมกับการสูบน้ำด้วยสถานีสูบน้ำที่มีเครื่องสูบน้ำถาวรติดตั้งอยู่ จำนวน 3 เครื่อง เสริมด้วยเครื่องสูบน้ำเคลื่อนที่อีกจำนวน 13 เครื่อง นอกจากนี้ ยังได้เปิดประตูเรือสัญจรตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อเร่งระบายน้ำในคลองมหาสวัสดิ์ลงสู่แม่น้ำท่าจีนให้เร็วที่สุดต่อไป

          

**********************************

22  พฤศจิกายน  2554