ข่าวสถานการณ์น้ำกรมชลประทาน

ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำกรมชลประทาน   กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

โทร.สายด่วน 1460 / E- mail : wmsc.1460@gmail.com / http://water.rid.go.th/wmsc

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

สถานการณ์น้ำเจ้าพระยา : มาตรการลดน้ำเจ้าพระยาได้ผล สามารถระบายน้ำท่วมขังได้มากขึ้น

           ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ รายงานสถานการณ์น้ำในแม่น้ำเจ้าพระยา (14 พ.ย. 54) ที่จังหวัดนครสวรรค์ มีปริมาณน้ำไหลผ่าน 2,443  ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ลดลงจากวานนี้ 61 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที  ระดับน้ำต่ำกว่าตลิ่ง 1.64 เมตร มีปริมาณน้ำไหลผ่านเขื่อนเจ้าพระยา จ.ชัยนาท 2,533 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ลดลงจากวานนี้ 64 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ระดับน้ำเหนือเขื่อน สูงกว่าระดับตลิ่ง 60 เซนติเมตร ระดับน้ำท้ายเขื่อนต่ำกว่าตลิ่ง 63 เซนติเมตร

           จังหวัดสิงห์บุรี   มีปริมาณน้ำไหลผ่าน 2,411 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ลดลงจากวานนี้ 47 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ระดับน้ำสูงกว่าตลิ่ง 17 เซนติเมตร  จังหวัดอ่างทอง  มีปริมาณน้ำไหลผ่าน 2,311 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ลดลงจากวานนี้ 38 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ระดับน้ำต่ำกว่าตลิ่ง 88 เซนติเมตร  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  มีปริมาณน้ำไหลผ่าน 1,297 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ลดลงจากวานนี้ 14 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ระดับน้ำสูงกว่าตลิ่ง 59 เซนติเมตร ส่วนที่อ.บางไทร มีปริมาณน้ำไหลผ่าน 2,868 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ระดับน้ำต่ำกว่าตลิ่ง 31 เซนติเมตร

           แนวโน้มสถานการณ์น้ำในแม่น้ำเจ้าพระยา ปัจจุบันปริมาณน้ำที่จังหวัดนครสวรรค์และปริมาณน้ำไหลผ่านเขื่อนเจ้าพระยา มีปริมาณลดลงอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาตอนล่างลดลงตามไปด้วย แต่ยังคงมีน้ำที่ท่วมขังค้างทุ่งบางส่วนไหลลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยาตอนล่าง ประกอบกับในช่วงนี้ไปจนถึงวันที่ 16 พ.ย. 54 เป็นช่วงที่น้ำทะเลหนุนสูง ซึ่งจะทำให้ระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยามีระดับน้ำสูงขึ้น ส่งผลให้การระบายน้ำออกสู่ทะเลในระยะนี้ทำได้น้อยลง แต่จะเกิดขึ้นเพียงระยะเวลาสั้นๆเท่านั้น

           ในส่วนของความคืบหน้าการดำเนินการบริหารจัดการน้ำ เพื่อเร่งระบายน้ำออกสู่ทะเล นั้น กรมชลประทาน ได้ควบคุมปริมาณน้ำที่ไหลผ่านเขื่อนเจ้าพระยาให้ลดลงอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ ยังได้ลดปริมาณที่ไหลผ่านประตูระบายน้ำพลเทพ ซึ่งเป็นต้นน้ำของแม่น้ำท่าจีน ให้เหลือเพียง 100 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ส่วนประตูระบายน้ำบรมธาตุ ที่เป็นต้นน้ำของแม่น้ำน้อย ได้ลดปริมาณน้ำให้ไหลผ่านเพียง 49 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเท่านั้น มาตรการที่ได้ดำเนินการไปแล้วดังที่กล่าวมา จะทำให้ปริมาณน้ำทางตอนล่างลดลง ซึ่งจะส่งผลให้การระบายน้ำที่ท่วมขังในทุ่งต่างๆ ลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยา และแม่น้ำท่าจีน ทำได้มากยิ่งขึ้น

           สำหรับการซ่อมแซมคันกั้นน้ำในพื้นที่ฝั่งตะวันตกของแม่น้ำเจ้าพระยา จำนวน 14 แห่ง นั้น กรมชลประทานได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยทั้งหมดแล้ว ตั้งแต่วันที่ 12 พ.ย. ที่ผ่านมา ทำให้สามารถลดปริมาณน้ำที่ไหลทะลักเข้ามาในพื้นที่ด้านในได้มากถึง 11 ล้านลูกบาศก์เมตร นอกจากนี้ แผนการสูบน้ำและใช้อาคารบังคับน้ำเพื่อเร่งระบายน้ำ ยังสามารถระบายน้ำได้มากถึงวันละ 80 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวัน จากแผนที่ได้วางไว้ในขั้นต้น 25 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวัน

           ดังนั้น จึงสรุปได้ว่า สิ่งที่กรมชลประทานได้ดำเนินการไปทั้งหมดนั้น สามารถตัดยอดน้ำที่ไหลเข้าท่วมพื้นที่ด้านในและดันน้ำที่ท่วมขังออกได้มากถึง 130.89 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวัน ซึ่งก่อนหน้าของวันที่ 12 พ.ย. สามารถระบายน้ำได้ต่ำสุดเพียงวันละ 40 ล้านลูกบาศก์เมตรเท่านั้น     

 

**********************************

14  พฤศจิกายน  2554