ข่าวสถานการณ์น้ำกรมชลประทาน

ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำกรมชลประทาน   กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

โทร.สายด่วน 1460 / E- mail : wmsc.1460@gmail.com / http://water.rid.go.th/wmsc

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

สถานการณ์น้ำเจ้าพระยา : เจ้าพระยาตอนบนลดลงต่อเนื่อง / รับมือน้ำทะเลหนุนสูง 12 – 16 พ.ย. นี้

           ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ รายงานสถานการณ์น้ำในแม่น้ำเจ้าพระยา (11 พ.ย. 54) ที่จังหวัดนครสวรรค์ มีปริมาณน้ำไหลผ่าน 2,630  ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ลดลงจากวานนี้ 44 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที  ระดับน้ำต่ำกว่าตลิ่ง 1.30 เมตร มีปริมาณน้ำไหลผ่านเขื่อนเจ้าพระยา จ.ชัยนาท 2,715 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ลดลงจากวานนี้ 50 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ระดับน้ำเหนือเขื่อน สูงกว่าระดับตลิ่ง 60 เซนติเมตร ระดับน้ำท้ายเขื่อนต่ำกว่าตลิ่ง 25 เซนติเมตร

           สำหรับจังหวัดสิงห์บุรี   มีปริมาณน้ำไหลผ่าน 2,555 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ลดลงจากวานนี้ 49 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ระดับน้ำสูงกว่าตลิ่ง 51 เซนติเมตร  จังหวัดอ่างทอง  มีปริมาณน้ำไหลผ่าน 2,416 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ลดลงจากวานนี้ 33 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ระดับน้ำต่ำกว่าตลิ่ง 63 เซนติเมตร  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  มีปริมาณน้ำไหลผ่าน 1,314 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ลดลงจากวานนี้ 12 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ระดับน้ำสูงกว่าตลิ่ง 66 เซนติเมตร ส่วนที่อ.บางไทร มีปริมาณน้ำไหลผ่าน 2,949 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ระดับน้ำต่ำกว่าตลิ่ง 26 เซนติเมตร

           แนวโน้มสถานการณ์น้ำในแม่น้ำเจ้าพระยา ปัจจุบันปริมาณน้ำที่จังหวัดนครสวรรค์ลดลงต่ำกว่าตลิ่งแล้ว อีกทั้งปริมาณน้ำที่ไหลผ่านเขื่อนเจ้าพระยาได้ลดลงอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาตอนล่างลดลงตามไปด้วย แต่ยังคงมีน้ำที่ท่วมขังค้างทุ่งไหลหลากลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยาตอนล่าง ประกอบกับในช่วงวันที่ 12 – 16 พ.ย. 54 เป็นช่วงน้ำทะเลหนุนสูงอีกครั้ง คาดว่าจะทำให้ระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่ไหลผ่านในเขตจังหวัดปทุมธานี นนทบุรี และกรุงเทพมหานคร มีระดับน้ำสูงขึ้น และอาจจะส่งผลให้น้ำที่จะต้องระบายออกสู่ทะเลลำบากมากขึ้น แต่ลักษณะเช่นนี้จะเกิดขึ้นเพียงระยะเวลาสั้นๆเท่านั้น อย่างไรก็ตาม ขอให้ประชาชนที่อาศัยอยู่ริมสองฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดด้วย              

           สำหรับการระบายน้ำท่วมขังออกสู่ทะเลอ่าวไทย นั้น กรมชลประทาน ได้ดำเนินการระบายน้ำผ่านทางคลองและระบบชลประทานทั้งฝั่งตะวันออกและฝั่งตะวันตกของแม่น้ำเจ้าพระยา รวมไปถึงการใช้เครื่องสูบน้ำ เครื่องผลักดันน้ำ ประตูระบายน้ำคลองลัดโพธิ์ฯ และสถานีสูบน้ำสุวรรณภูมิ ช่วยในการเร่งระบายน้ำ คิดเป็นปริมาณน้ำที่ระบายออกสู่ทะเลอ่าวไทย รวมประมาณ 330 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวัน

 

**********************************

11  พฤศจิกายน  2554