ข่าวสถานการณ์น้ำกรมชลประทาน

ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำกรมชลประทาน   กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

โทร.สายด่วน 1460 / E- mail : wmsc.1460@gmail.com / http://water.rid.go.th/wmsc

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

กรมชลฯ เร่งวางกล่อง “เกเบี้ยน” ปิดช่องสันฝายปตร.บางโฉมศรีขาด

           ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ กรมชลประทาน เปิดเผยว่า ตามที่ได้เกิดตอม่อสะพานข้ามประตูระบายน้ำบางโฉมศรี ด้านที่วางกล่อง “เกเบี้ยน”(Gabion) ได้ทรุดตัวลงไปประมาณ 40 เซนติเมตร ส่งผลให้พื้นสะพานไปกดกำแพงที่เสริมสันฝายข้างประตูระบายน้ำพังลงไป 1 ช่อง ความยาวประมาณ 8 เมตร ทำให้มีน้ำไหลข้ามสันฝายลงสู่คลองเชียงราก จำนวน 20 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที นั้น

           กรมชลประทาน ได้เข้าไปเร่งดำเนินการซ่อมแซมช่องที่ขาดบริเวณดังกล่าวแล้ว โดยจะใช้กล่อง “เกเบี้ยน” จำนวน 1,200 กล่อง ปิดช่องบริเวณที่ขาด เพื่อชะลอน้ำให้ไหลผ่านน้อยลง ซึ่งขณะนี้ได้จัดส่งเครื่องจักร และเครื่องมือ พร้อมเจ้าหน้าที่กรมชลประทานเข้าไปปฏิบัติงานที่ประตูระบายน้ำบางโฉมศรี ตั้งแต่วันที่ 4 พฤศจิกายนที่ผ่านมา  คาดว่าจะดำเนินการปิดช่องที่ขาดแล้วเสร็จภายในวันที่ 7 พฤศจิกายน 2554  ทั้งนี้ ปริมาณน้ำที่ไหลล้นข้ามสันฝายช่องที่ขาดนี้  จะไม่ส่งผลให้ปริมาณน้ำในบริเวณทุ่งท่าวุ้ง อ.ท่าวุ้ง และอ.เมือง จังหวัดลพบุรี มีระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้น เนื่องจากปัจจุบันพื้นที่ดังกล่าว มีระดับน้ำลดลงไปแล้ว ประมาณ 81 เซนติเมตร

           อนึ่ง กรมชลประทาน ได้ดำเนินการชะลอน้ำบริเวณช่องขาดของคันกั้นน้ำเลียบแม่น้ำเจ้าพระยาฝั่งตะวันออก ทั้งด้านเหนือและด้านท้ายเขื่อนเจ้าพระยา เสร็จเรียบร้อยแล้ว จำนวน 10 แห่ง จากจำนวนทั้งหมด 11 แห่ง คาดว่าจะดำเนินการในส่วนที่เหลือให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 15 พฤศจิกายนนี้ ซึ่งจะทำให้ปริมาณน้ำและระดับน้ำที่ท่วมขังในพื้นที่ชลประทาน ตั้งแต่จังหวัดนครสวรรค์ ชัยนาท สิงห์บุรี และลพบุรี ลดลงตามลำดับ   

 

**********************************

5  พฤศจิกายน  2554