ข่าวสถานการณ์น้ำกรมชลประทาน

ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำกรมชลประทาน   กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

โทร.สายด่วน 1460 / E- mail : wmsc.1460@gmail.com / http://water.rid.go.th/wmsc

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

กรมชลฯ ชี้แจง กรณีการขอสนับสนุนเครื่องสูบน้ำของกรุงเทพมหานคร

           ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ กรมชลประทาน เปิดเผยว่า ตามที่มีกระแสข่าวว่ากรุงเทพมหานคร ได้ขอความร่วมมือจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ติดตั้งเครื่องสูบน้ำ เพื่อเร่งระบายน้ำในพื้นที่ฝั่งตะวันตก แต่ไม่ได้รับความร่วมมือแต่อย่างใด นั้น

           กรมชลประทาน ขอเรียนว่าจากการตรวจสอบหนังสือราชการจากหน่วยงานต่างๆ ในวันที่ 3 พ.ย. จนถึงขณะนี้ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และกรมชลประทาน ยังไม่พบหนังสือแจ้งขอรับการสนับสนุนเครื่องสูบน้ำจากกรุงเทพมหานครแต่อย่างใด แต่จากการตรวจสอบไปยังหน่วยงานอื่นๆพบว่า มีหนังสือที่ ศปภ.กทม./ 381 ลงวันที่ 3 พฤศจิกายน 2554 ลงนามโดยปลัดกรุงเทพมหานคร ถึงปลัดกระทรวงมหาดไทย ขอรับการสนับสนุนเครื่องสูบน้ำ จำนวน 60 เครื่อง

           อย่างไรก็ตาม ก่อนหน้านี้เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2554 ที่ผ่านมา กรมชลประทาน ได้รับการประสานจากกรุงเทพมหานคร ขอรับการสนับสนุนเครื่องผลักดันน้ำติดตั้งในคลองบางเขนและคลองลาดพร้าว เพื่อเร่งระบายน้ำออกสู่แม่น้ำเจ้าพระยาโดยเร็ว ขณะนี้เจ้าหน้าที่ของสำนักเครื่องจักรกล กรมชลประทาน ได้ประสานงานกับเจ้าหน้าที่ของกรุงเทพมหานคร เพื่อเร่งติดตั้งเครื่องผลักดันน้ำในคลองบางเขนและคลองลาดพร้าวให้เสร็จโดยเร็วต่อไปแล้ว

           ทั้งนี้ ขอยืนยันว่า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยกรมชลประทาน ได้มีการเร่งระบายน้ำที่ท่วมขังในพื้นที่ฝั่งตะวันตกอย่างต่อเนื่องตลอดเวลาอยู่แล้ว  และไม่ได้มีความขัดแย้งกับหน่วยงานอื่นๆ รวมทั้ง ไม่ได้นิ่งเฉยต่อการสนับสนุนและความช่วยเหลือพื้นที่ประสบภัยน้ำท่วมแต่อย่างใด  จึงขอเรียนชี้แจงข้อเท็จจริงดังกล่าว มายังสื่อมวลชนและประชาชนให้ทราบโดยทั่วกัน

          

**********************************

4  พฤศจิกายน  2554