ข่าวสถานการณ์น้ำกรมชลประทาน

ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำกรมชลประทาน   กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

โทร.สายด่วน 1460 / E- mail : wmsc.1460@gmail.com / http://water.rid.go.th/wmsc

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

สถานการณ์น้ำเจ้าพระยา : เจ้าพระยาตอนบนน้ำลดทุกวัน /น้ำหนุนสูงส่งผลระบายน้ำออกทะเลยากขึ้น

           ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ รายงานสถานการณ์น้ำในแม่น้ำเจ้าพระยา (28 ต.ค. 54) ที่จังหวัดนครสวรรค์ มีปริมาณน้ำไหลผ่าน 3,759  ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ลดลงจากวานนี้ 91 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที  ระดับน้ำสูงกว่าตลิ่ง 13 เซนติเมตร มีปริมาณน้ำไหลผ่านเขื่อนเจ้าพระยา จ.ชัยนาท 3,309 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ลดลงจากวานนี้ 21 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ระดับน้ำเหนือเขื่อน สูงกว่าระดับตลิ่ง 60 เซนติเมตร ระดับน้ำท้ายเขื่อนสูงกว่าตลิ่ง 83 เซนติเมตร

           สำหรับจังหวัดสิงห์บุรี   มีปริมาณน้ำไหลผ่าน 2,890 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ทรงตัวจากวานนี้ ระดับน้ำสูงกว่าตลิ่ง 1.22 เมตร  จังหวัดอ่างทอง  มีปริมาณน้ำไหลผ่าน 2,626 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ทรงตัวจากวานนี้ ระดับน้ำต่ำกว่าตลิ่ง 13 เซนติเมตร  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  มีปริมาณน้ำไหลผ่าน 1,424 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ลดลงจากวานนี้เล็กน้อย ระดับน้ำสูงกว่าตลิ่ง 1.09 เมตร ส่วนที่อ.บางไทร มีปริมาณน้ำล้นตลิ่งสูง 7 เซนติเมตร

           แนวโน้มสถานการณ์น้ำในแม่น้ำเจ้าพระยา ปริมาณน้ำที่จังหวัดนครสวรรค์และปริมาณน้ำที่ไหลผ่านเขื่อนเจ้าพระยาลดลงอย่างต่อเนื่องทุกวัน ส่งผลให้ระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาตอนล่างลดลงตามไปด้วย แต่เนื่องจากยังคงมีน้ำที่ท่วมขังอยู่ในทุ่งไหลหลากลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยาตอนล่าง ประกอบกับในช่วงนี้ไปจนถึงวันที่ 31 ต.ค. 54 เป็นช่วงน้ำทะเลหนุนสูง ทำให้ระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่ไหลผ่านในเขตจังหวัดปทุมธานี นนทบุรี และกรุงเทพมหานคร ยกตัวสูงมากขึ้นกว่าปกติ จึงทำให้น้ำที่จะต้องระบายออกสู่ทะเลลำบากมากขึ้น แต่ลักษณะเช่นนี้จะเกิดขึ้นเพียงระยะเวลาสั้นๆเท่านั้น อย่างไรก็ตาม จึงขอให้ประชาชนที่อาศัยอยู่ริมสองฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดด้วย             

**********************************

28  ตุลาคม  2554