ข่าวสถานการณ์น้ำกรมชลประทาน

ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำกรมชลประทาน   กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

โทร.สายด่วน 1460 / E- mail : wmsc.1460@gmail.com / http://water.rid.go.th/wmsc

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

กรมชลประทาน เปิดใจข้อกังขา ไม่เปิดประตูระบายน้ำฝั่งตะวันออก

           วันนี้(26 ต.ค. 54) นายมนัส กำเนิดมณี ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน กรมชลประทาน ได้เข้าร่วมเสวนาในรายการ สถานีร่วมใจ ช่วยภัยน้ำท่วม ทางสถานีโทรทัศน์ช่อง NBT(ช่อง 11 เดิม) โดยได้ชี้แจงในประเด็นปัญหาข้อกังขาที่ว่า การเปิดประตูระบายน้ำตลอดแนวทางฝั่งตะวันออก ซึ่งทำหน้าที่ในการระบายน้ำจากพื้นที่กรุงเทพมหานครลงสู่แม่น้ำบางปะกง นั้น ไม่สามารถทำได้ เนื่องจากระดับน้ำในแม่น้ำบางปะกงสูงกว่าระดับน้ำในคลอง หากเปิดประตูน้ำจะทะลักย้อนเข้าไปทางด้านใน ส่งผลให้การระบายน้ำออกจากพื้นที่กรุงเทพมหานครเป็นไปด้วยความยากลำบาก

           สำหรับในประเด็นที่ว่า ทำไมกรมชลประทานเอาเครื่องสูบน้ำไปตั้งสูบไว้จำนวนมาก แต่ถึงเวลาไม่สามารถสูบน้ำได้อย่างเต็มศักยภาพ นั้น นายมนัสฯ กล่าวว่า คลองชลประทานมีความแตกต่างจากคลองระบายน้ำของกรุงเทพมหานคร โดยคลองระบายน้ำของกรุงเทพมหานคร จะมีลักษณะเป็นคลองดาดคอนกรีต ปริมาณน้ำมีจำนวนเท่าใดก็สามารถรับได้ แต่คลองชลประทานไม่ว่าจะเป็นคลองบางขนาก คลองนครเนื่องเขต คลองพระองค์เจ้าไชยานุชิต หรือคลองประเวศน์บุรีรมย์ จะมีลักษณะเป็นคลองดินธรรมชาติ การสูบน้ำลงไปเป็นจำนวนมากและรวดเร็ว อาจจะส่งผลให้เกิดการพังทลายของคันดินได้ การสูบน้ำจึงต้องอยู่ในปริมาณที่เหมาะสม เพื่อควบคุมระดับน้ำในคลองไม่ให้เกิดการพังทลายของคันดินนั่นเอง

 

**********************************

26  ตุลาคม  2554