ข่าวสถานการณ์น้ำกรมชลประทาน

ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำกรมชลประทาน   กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

โทร.สายด่วน 1460 / E- mail : wmsc.1460@gmail.com / http://water.rid.go.th/wmsc

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

สถานการณ์น้ำเจ้าพระยา :  เจ้าพระยาตอนบนลดลงต่อเนื่อง/ ขอความเห็นใจร่วมกันจัดการน้ำหลาก   

           ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ รายงานสถานการณ์น้ำในแม่น้ำเจ้าพระยา (21 ต.ค. 54) ที่จังหวัดนครสวรรค์ มีปริมาณน้ำไหลผ่าน 4,308  ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ลดลงจากวานนี้ 72 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที  ระดับน้ำสูงกว่าตลิ่ง 46 เซนติเมตร มีปริมาณน้ำไหลผ่านเขื่อนเจ้าพระยา จ.ชัยนาท 3,554 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ลดลงจากวานนี้ ระดับน้ำเหนือเขื่อน สูงกว่าระดับตลิ่ง 64 เซนติเมตร ระดับน้ำท้ายเขื่อนสูงกว่าตลิ่ง 1.14 เซนติเมตร

           สำหรับจังหวัดสิงห์บุรี   มีปริมาณน้ำไหลผ่าน 2,905 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ลดลงจากวานนี้เล็กน้อย ระดับน้ำสูงกว่าตลิ่ง 1.25 เมตร  จังหวัดอ่างทอง  มีปริมาณน้ำไหลผ่าน 2,643 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ลดลงจากวานนี้เล็กน้อย ระดับน้ำต่ำกว่าตลิ่ง 9 เซนติเมตร  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  มีปริมาณน้ำไหลผ่าน 1,465 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ลดลงจากวานนี้เล็กน้อย ระดับน้ำสูงกว่าตลิ่ง 1.23 เมตร ส่วนที่อ.บางไทร มีปริมาณน้ำไหลผ่าน 3,669 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ลดลงจากวานนี้ 57 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ระดับน้ำสูงกว่าตลิ่ง 11 เซนติเมตร

           แนวโน้มสถานการณ์น้ำในแม่น้ำเจ้าพระยา เนื่องจากปริมาณน้ำที่จังหวัดนครสวรรค์ลดลงอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ปริมาณน้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาตอนล่างเริ่มลดลง แต่ยังคงมีน้ำที่ขังอยู่ในทุ่งจำนวนมากไหลลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยา ทำให้ปริมาณน้ำในพื้นที่ตอนล่างบริเวณจังหวัดสิงห์บุรี อ่างทอง และพระนครศรีอยุธยา จะยังอยู่ในระดับทรงตัวและลดลงในระยะต่อๆไป หากไม่มีฝนตกหนักลงมาเพิ่มเติมการระบายน้ำออกสู่ทะเลจะเป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้น

           สำหรับสถานการณ์น้ำในคลองระพีพัฒน์ นั้น เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนของผู้ที่ได้รับผลกระทบจากภาวะน้ำท่วมในพื้นที่ฝั่งตะวันออกตอนล่างของแม่น้ำเจ้าพระยา กรมชลประทาน ได้ปิดการรับน้ำเข้าคลองระพีพัฒน์แล้ว พร้อมทั้ง ได้เร่งระบายน้ำตามคลองต่างๆ ให้ไหลออกสู่ทะเลอ่าวไทยให้เร็วที่สุด

           อย่างไรก็ตาม การเร่งระบายน้ำออกทางทะเลอ่าวไทย ในหลายจุดยังประสบภัยปัญหาความไม่เข้าใจของประชาชนในบางพื้นที่ ทำให้การระบายน้ำเพื่อเร่งระบายน้ำในพื้นที่ตอนบนของกรุงเทพฯ ลงสู่ทางตอนล่าง ก่อนที่จะเร่งสูบและระบายลงทะเลอ่าวไทยโดยลำดับ เป็นไปได้ด้วยความยากลำบาก

           กรมชลประทาน จึงขอความร่วมมือจากประชาชนให้ร่วมแรงร่วมใจกัน พร้อมกับสนับสนุนให้การบริหารจัดการน้ำเหนือที่กำลังไหลหลากอยู่ในขณะนี้ เป็นไปด้วยความราบรื่น แม้ว่าอาจจะได้รับผลกระทบบ้างจากการดำเนินงานดังกล่าว แต่เพื่อไม่ให้เกิดผลเสียหายที่เกินจะคาดคิด จึงขอความเห็นใจและยินยอมให้การดำเนินการเร่งระบายน้ำในครั้งนี้เป็นไปตามแผนที่ได้วางไว้ด้วย จักขอบพระคุณยิ่ง  

          

**********************************

21  ตุลาคม  2554